Nieuws

Korte film verbeeldt verhaal van onze kerken

Korte film verbeeldt verhaal van onze kerken

In het kader van de hereniging van de kerken GKv en NGK, heeft de Regiegroep die dit proces voorbereidt, een korte film (3,50 min) laten maken. Dit filmpje is bedoeld voor alle gemeenten van GKv en NGK en wil het

4 november 2018 voorbedezondag

4 november 2018 voorbedezondag

Zondag 4 november wordt een bijzondere dag binnen onze kerken. Aan alle kerkenraden (GKv en NGK) is gevraagd om op die zondag in de kerkdienst te bidden voor kerkelijke eenheid. Daarbij bidden we in het bijzonder voor het herenigings- en

Handreiking Plaatselijke Samenwerking

Handreiking Plaatselijke Samenwerking

Wat kunnen gemeenten plaatselijk doen om de eerste contacten te leggen? Hoe kun je de kennismaking verdiepen? Moeten een GKv- en een NGK-gemeente in een bepaalde plaats, straks één gemeente worden? Met de Handreiking Plaatselijke Samenwerking wil de Regiegroep laten zien

Bouwstenen voor een gesprek

Bouwstenen voor een gesprek

‘Allemaal prima, maar voor ons hoeft het niet zo…’ Dat gevoel kun je zomaar hebben. Mooi dat allerlei gemeenten elkaar weer vinden, maar niet elke kerk hoeft daar toch mee bezig te gaan? Gaan we terug naar een opgelegde eenheid?

Nu één predikantsopleiding voor GKv en NGK

Nu één predikantsopleiding voor GKv en NGK

De opening van het nieuwe studiejaar aan de Theologische Universiteit in Kampen op 3 september stond in het teken van de integratie van de predikantsopleidingen van GKv en NGK. Vanaf 1 augustus is er sprake van een gezamenlijke predikantsopleiding van

Nog een kruik voor onherstelbaar verleden

Nog een kruik voor onherstelbaar verleden

Verdriet, onrecht, bitterheid; gevoelens die zomaar weer boven kunnen komen bij het herenigingsproces van onze kerken. Soms kunnen deze gevoelens weggenomen worden, doordat mensen zich met elkaar verzoenen of doordat dingen uit het verleden recht worden gezet. Maar er zijn

Nieuwe samenwerkings-gemeente in Heerde-Epe

Nieuwe samenwerkings-gemeente in Heerde-Epe

Vanaf 1 september 2018 vormen de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Heerde – Epe een samenwerkingsgemeente. Na een landelijk kerkelijk conflict in de jaren zestig zijn beide kerken (landelijk en plaatselijk) gescheiden opgetrokken, maar daar komt

Kanselruil in Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk

Kanselruil in Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk

De predikanten van NGK en GKv in Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk mogen voortaan in elkaars diensten voorgaan. Daartoe hebben de kerkenraden van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Bunschoten-Spakenburg (Noorderkerk, Maranathakerk, Petrakerk, Immanuëlkerk) en Eemdijk en de Nederlands Gereformeerde Kerk van Bunschoten-Spakenburg

PKN-ers geven advies over kerkhereniging

PKN-ers geven advies over kerkhereniging

‘Dat je één kerk wordt, moet maar niet een werkelijkheid op papier zijn, maar dat moet je vooral ook oefenen en beleven’. Dat was een van de adviezen die de Regiegroep hereniging NGK-GKv meekreeg van  PKN-ers ds. Bas Plaisier en ds. Barend Wallet.