Nieuws

Dubbele fusie in Dalfsen

Dubbele fusie in Dalfsen

Dalfsen, het mooie dorp in het Vechtdal ten oosten van Zwolle, kent twee betrekkelijk grote vrijgemaakt-gereformeerde kerken en een wat kleinere NGK. Nog wel, want er zijn vergevorderde plannen om samen één gemeente te gaan vormen, na de zomer van

1 mei 2023 datum hereniging

1 mei 2023 datum hereniging

D.V. op 1 mei 2023 gaan de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken één kerkverband vormen. De synode/landelijke vergadering noemde eerder 1 maart als beoogde datum van hereniging. Voor het harmoniseren van de pensioenvoorzieningen bleek net iets meer

De wind in de rug in Sliedrecht

De wind in de rug in Sliedrecht

Vanaf 1 juli a.s. gaan de NGK en GKv Sliedrecht samen één gemeente vormen. In een feestelijke dienst op 26 juni wordt daartoe een samenwerkingsovereenkomst getekend. Het plaatselijke proces richting hereniging verliep opvallend gelijk op met de landelijke ontwikkelingen. Ds.

Commissie belijdende kerk

Commissie belijdende kerk

In september 2021 besloten de landelijke vergadering en de generale synode om een commissie belijdende kerk te benoemen, die moet verkennen op welke wijze de kerken hun geloof met het oog op deze en de toekomende tijd kunnen belijden en

Een huis voor de ziel in Maastricht

Een huis voor de ziel in Maastricht

Bij het Zuiderkruis in Maastricht is iedereen welkom die zich onder het Woord wil scharen. De samenstelling en de geografische ligging van deze gecombineerde NGK/GKv zorgen ervoor dat het een gemeente is met een bijzonder karakter. Opbouwwerker Marije Koelewijn zegt

3G-kerk Zoetermeer, gastkerk synode/lv

3G-kerk Zoetermeer, gastkerk synode/lv

De twee kerkenraadsvoorzitters van de samenwerkingsgemeente Zoetermeer, de een met een CGK-achtergrond, de ander van huis uit GKv-er, stralen een grote eensgezindheid uit als ze vertellen over het herenigingsproces in de satellietstad van Den Haag. Na een lange verlovingstijd werden

Succesverhaal in Zaandam

Succesverhaal in Zaandam

Jaren voordat het landelijke herenigingsproces op gang kwam fuseerden in 2005 de NGK en de GKv in Zaandam al. Daarmee ontstond de allereerste samenwerkingsgemeente. Wat kunnen andere kerken leren van een gemeente met zoveel ervaring? En hoe gaat het nu,

Vrolijk gereformeerd in Nieuwegein

Vrolijk gereformeerd in Nieuwegein

‘Het gaat in de kerk niet om standpunten, maar om samen op weg zijn.’ Kerkenraadsvoorzitter Wim Groeneweg citeert zijn predikant ds. Fred Blokhuis om een idee te geven van wat voor soort gemeente de recent gefuseerde 3G-kerk in Nieuwegein wil

Webinar “Samen kerk”

Webinar “Samen kerk”

Ruimte om samen kerk van Christus te zijn Webinar over de kerkorde van de herenigde kerk 8 maart 2022, 19:30-21:00 In dit webinar maak je kennis met de nieuwe kerkorde van de toekomstige Nederlandse Gereformeerde Kerken. De voorgestelde kerkorde is

Handreiking nieuwe regio’s

Handreiking nieuwe regio’s

Om de classes/regio’s een indruk te geven van wat er bij de nieuwe regio-indeling na de hereniging van GKv en NGK allemaal komt kijken en hoe ze daarmee nu al aan het werk kunnen gaan, is er onlangs een Handreiking