Nieuws

Nederlandse Gereformeerde Kerken

Nederlandse Gereformeerde Kerken

De NGK en GKv vormen vanaf 1 mei 2023 de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Een moment om dankbaar bij stil te staan! Alle eer aan God.

“Wat gescheurd was, wordt weer heel”

“Wat gescheurd was, wordt weer heel”

Een bijzonder moment tijdens de slotbijeenkomst van de landelijke vergadering (NGK) en generale synode (GKv): de ondertekening van de eenwordingsbesluiten door de twee preses. Voor een verslag van de gehele bijeenkomst: klik hier.  

Eenwordingsbesluiten en kerkorde

Eenwordingsbesluiten en kerkorde

D.V. op 15 april a.s. komen de afgevaardigden naar de LV/GS voor het laatst bij elkaar. Zij hebben al het voorbereidende werk afgerond, en hoeven dan alleen nog de officiële en formele eenwordingsbesluiten te bekrachtigen. De kern daarvan is datgene

Regeling regionale vergaderingen

Regeling regionale vergaderingen

De eerste plek waar de kerken in het nieuwe kerkverband elkaar tegenkomen, is de regionale vergadering. Dat is niet alleen straks na 1 mei, maar blijvend. In de regionale vergadering klopt het hart van het kerkverband. Als hulpmiddel voor een

ICHTHUS als logo voor de nieuwe NGK

ICHTHUS als logo voor de nieuwe NGK

Het logo van de nieuwe Nederlandse Gereformeerde Kerken: Jezus centraal Op 21 maart, de eerste dag van de lente, is het logo van de toekomstige NGK gepresenteerd. Het logo verbeeldt een rechtopstaand ICHTHUS-symbool, het bekende ‘visje’. Met de keuze voor

LV schaart zich achter pensioenvoorstel

LV schaart zich achter pensioenvoorstel

De harmonisatie van de predikantspensioenen vormde in de aanloop naar de eenwording van NGK en GKv een ingewikkeld dossier. Op 11 maart jl. hebben de afgevaardigden naar de Landelijke Vergadering zich in aanwezigheid van de afgevaardigden naar de Generale Synode

Nieuwe regio’s, nieuwe kansen

Nieuwe regio’s, nieuwe kansen

‘Het hart van het kerkverband klopt in de regio’s. Daar ontmoeten de kerken elkaar.’ Dat is de openingszin van de Handreiking nieuwe regio’s, die ruim een jaar geleden geschreven en verspreid is. De huidige 28 classes (GKv) en 8 regionale

Kerken, werk aan de winkel

Kerken, werk aan de winkel

De eenwording van NGK en GKv brengt voor alle kerken de nodige veranderingen met zich mee, ook als je plaatselijk zelfstandig naast elkaar blijft bestaan, als je al samengegaan bent of intensief samenwerkt, en zelfs als er helemaal geen kerk

Stop pijn rond hereniging niet weg

Stop pijn rond hereniging niet weg

Een bericht van de Commissie Verzoening en Recht De officiële datum van de hereniging nadert. Voor veel mensen een moment om naar uit te zien en dankbaar voor te zijn. Maar niet voor iedereen. Je kunt bijvoorbeeld best blij zijn

De Kerkorde is klaar

De Kerkorde is klaar

Jaren is eraan gewerkt en kerken, classes en regio’s hebben ruimschoots gelegenheid gehad om inbreng te leveren. Op 13 januari 2023 was het eindelijk zover: de Kerkorde voor de Nederlandse Gereformeerde Kerken werd vastgesteld. Unaniem, dat wil zeggen dat alle