Nieuws

De Kerkorde is klaar

De Kerkorde is klaar

Jaren is eraan gewerkt en kerken, classes en regio’s hebben ruimschoots gelegenheid gehad om inbreng te leveren. Op 13 januari 2023 was het eindelijk zover: de Kerkorde voor de Nederlandse Gereformeerde Kerken werd vastgesteld. Unaniem, dat wil zeggen dat alle

Viering eenwording 12 en 14 mei 2023

Viering eenwording 12 en 14 mei 2023

D.V. op 1 mei aanstaande zullen de NGK en de GKv samen de Nederlandse Gereformeerde Kerken gaan vormen. Die eenwording zal op verschillende manieren gemarkeerd worden, onder andere met een landelijke viering op 12 mei a.s. en plaatselijke vieringen twee

Landelijke regelingen klaar voor bespreking

Landelijke regelingen klaar voor bespreking

‘Hoe komt dat er in de praktijk dan uit te zien?’ Die vraag werd herhaaldelijk gesteld bij de behandeling van de kerkorde door de vorige Landelijke Vergadering/Generale Synode. Ook uit de regio’s en classes kwam die vraag naar voren toen

KO: classes en regio’s denken mee

KO: classes en regio’s denken mee

Classes en regio’s dragen bij aan de nieuwe kerkorde Bijna een jaar geleden, op 13 november 2021, hebben de Generale Synode en de Landelijke Vergadering (GS/LV) de eerste versie van de nieuwe kerkorde aangenomen. Daarna kregen de classes en regio’s

De eindstreep in zicht

De eindstreep in zicht

Nu het minder dan een jaar duurt tot de nieuwe gemeenschap van Nederlandse Gereformeerde Kerken een feit is, begint de eindstreep van ons werk als Regiegroep Hereniging in zicht te komen. Vanaf oktober zullen de Landelijke Vergadering (LV) van de

Dubbele fusie in Dalfsen

Dubbele fusie in Dalfsen

Dalfsen, het mooie dorp in het Vechtdal ten oosten van Zwolle, kent twee betrekkelijk grote vrijgemaakt-gereformeerde kerken en een wat kleinere NGK. Nog wel, want er zijn vergevorderde plannen om samen één gemeente te gaan vormen, na de zomer van

1 mei 2023 datum hereniging

1 mei 2023 datum hereniging

D.V. op 1 mei 2023 gaan de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken één kerkverband vormen. De synode/landelijke vergadering noemde eerder 1 maart als beoogde datum van hereniging. Voor het harmoniseren van de pensioenvoorzieningen bleek net iets meer

De wind in de rug in Sliedrecht

De wind in de rug in Sliedrecht

Vanaf 1 juli a.s. gaan de NGK en GKv Sliedrecht samen één gemeente vormen. In een feestelijke dienst op 26 juni wordt daartoe een samenwerkingsovereenkomst getekend. Het plaatselijke proces richting hereniging verliep opvallend gelijk op met de landelijke ontwikkelingen. Ds.

Commissie belijdende kerk

Commissie belijdende kerk

In september 2021 besloten de landelijke vergadering en de generale synode om een commissie belijdende kerk te benoemen, die moet verkennen op welke wijze de kerken hun geloof met het oog op deze en de toekomende tijd kunnen belijden en

Een huis voor de ziel in Maastricht

Een huis voor de ziel in Maastricht

Bij het Zuiderkruis in Maastricht is iedereen welkom die zich onder het Woord wil scharen. De samenstelling en de geografische ligging van deze gecombineerde NGK/GKv zorgen ervoor dat het een gemeente is met een bijzonder karakter. Opbouwwerker Marije Koelewijn zegt