Nieuws

Weer op de vrijgemaakte preekstoel

Weer op de vrijgemaakte preekstoel

Eind jaren zestig werden ze geweerd uit de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. Dat deed pijn. Maar onlangs stonden deze Nederlands-gereformeerde predikanten tóch (weer) op de preekstoel van de kerk waar ze ooit niet meer welkom waren. Henk de Jong (86), Wim van der Linde (78) en Johan Schaeffer (71) vertellen over die bijzondere ervaring.

Ook landelijke voorzitters ruilen regelmatig van kansel

Ook landelijke voorzitters ruilen regelmatig van kansel

Ds. Melle Oosterhuis (GKv) ging in maart voor in de Tehuisgemeente in Groningen en ds. Willem Smouter (NGK) in verschillende GKv-gemeenten. Voor beiden positieve, maar ook wel emotionele en soms wat verwarrende ervaringen.

Brunssum schrijft Maastricht brief

Brunssum schrijft Maastricht brief

De kerkenraad van GKv Brunssum-Treebeek schreef een brief naar de NGK-GKv gemeente in Maastricht om te vragen of er misschien nog gevoelens van pijn en onbehagen zijn bij de NGK-leden als gevolg van de scheuring in het verleden.

Handreiking Herstel & Verzoening

Handreiking Herstel & Verzoening

Voor alle kerkenraden van de GKv en NGK is de handreiking Herstel & Verzoening gemaakt. Dit document biedt gemeenten handvatten voor het omgaan met de pijn uit het verleden die veroorzaakt is door de kerkscheuring in de jaren ’60. Zijn

GKv- en NGK-zending samen op weg

GKv- en NGK-zending samen op weg

De zendingsorganisaties in de NGK en Verre Naasten (de landelijke mission-organisatie van en voor de GKv) gaan samen optrekken.

Preekroosters maken

Preekroosters maken

Als preekvoorziener kunt u nu zowel predikanten uit de GKv als de NGK vragen om te komen preken.

Eerste plannen

Eerste plannen

De Regiegroep Hereniging NGK-GKv komt met de eerste plannen om het herenigingsproces in goede banen te leiden. Zo komt er een handreiking die gemeenten kunnen gebruiken bij vragen als: is er pijn en verdriet bij leden van onze gemeente over wat er in de jaren zestig of korter geleden gebeurd is? En dan natuurlijk ook: Wat is er nodig om tot verzoening en herstel te komen?

Even voorstellen

Even voorstellen

Wie zijn we? De regiegroep is een gemêleerde groep van acht mensen samengesteld vanuit diverse achtergronden. Samen willen zij invulling geven aan het proces van samengaan: wat zijn hun verwachtingen?

Plaatselijke initiatieven

Plaatselijke initiatieven

Op tal van plaatsen in Nederland geven plaatselijke gemeenten van de GKv en NGK invulling aan het proces van samengaan.