Nieuws

Ria Borkent schrijft lied voor kerkdienst 11/11

Ria Borkent schrijft lied voor kerkdienst 11/11

Kerklied-tekstschrijver en dichter Ria Borkent heeft speciaal voor de avonddienst op 11 november een lied geschreven. Zij deed dit op verzoek van NGK-predikant Roel Venderbos die in deze dienst samen met GKv-predikant Bram Beute voor zal gaan. 

7 Sprekers spreken 7 minuten

7 Sprekers spreken 7 minuten

Op 11 november spreken 7 sprekers 7 minuten over hoe zij aankijken tegen het proces van samengaan van de NGK en GKv. Vanuit hun eigen achtergrond en perspectief hopen zij de synodeleden en de leden van de landelijke vergadering aandachtspunten mee te kunnen geven voor het vormgeven van het verdere traject.

Beknopte geschiedenis van de hereniging van GKv en NGK

Beknopte geschiedenis van de hereniging van GKv en NGK

Vijftig jaar geleden ontstond er een breuk in onze kerken. Een breuk die als zeer pijnlijk is ervaren en door sommigen nog steeds zo wordt ervaren. Toch is er in die vijftig jaren altijd een behoefte geweest om te komen tot herstel. Hoe verliep dat proces?

Kerken vinden elkaar weer

Het is nu vijftig jaar geleden dat onze kerken scheurden als gevolg van een reeks conflicten.
Oudere gemeenteleden dragen de pijn daarvan nog met zich mee, zeker omdat de scheur
door kerken en families heen liep. We ervaren het als een onverdiend geschenk van onze
hemelse Vader dat we elkaar steeds meer ontmoeten en herkennen als broers en zussen in
het geloof.

Psalm 84- overdenking door ds. Melle Oosterhuis

Onlangs viel mijn oog op een bladzij in het boek der natuur. Op zondagmorgen onderweg om in Kampen te gaan preken, zag ik op een van de hoogspanningsdraden boven de Hanzelijn een onafzienbare rij spreeuwen naast elkaar zitten.