Psalm 84- overdenking door ds. Melle Oosterhuis

Onlangs viel mijn oog op een bladzij in het boek der natuur. Op zondagmorgen onderweg om in Kampen te gaan preken, zag ik op een van de hoogspanningsdraden boven de Hanzelijn een onafzienbare rij spreeuwen naast elkaar zitten.