Nieuws

Kerken vinden elkaar weer

Het is nu vijftig jaar geleden dat onze kerken scheurden als gevolg van een reeks conflicten.
Oudere gemeenteleden dragen de pijn daarvan nog met zich mee, zeker omdat de scheur
door kerken en families heen liep. We ervaren het als een onverdiend geschenk van onze
hemelse Vader dat we elkaar steeds meer ontmoeten en herkennen als broers en zussen in
het geloof.

Psalm 84- overdenking door ds. Melle Oosterhuis

Onlangs viel mijn oog op een bladzij in het boek der natuur. Op zondagmorgen onderweg om in Kampen te gaan preken, zag ik op een van de hoogspanningsdraden boven de Hanzelijn een onafzienbare rij spreeuwen naast elkaar zitten.