Nieuws

Succesverhaal in Zaandam

Succesverhaal in Zaandam

Jaren voordat het landelijke herenigingsproces op gang kwam fuseerden in 2005 de NGK en de GKv in Zaandam al. Daarmee ontstond de allereerste samenwerkingsgemeente. Wat kunnen andere kerken leren van een gemeente met zoveel ervaring? En hoe gaat het nu,

Vrolijk gereformeerd in Nieuwegein

Vrolijk gereformeerd in Nieuwegein

‘Het gaat in de kerk niet om standpunten, maar om samen op weg zijn.’ Kerkenraadsvoorzitter Wim Groeneweg citeert zijn predikant ds. Fred Blokhuis om een idee te geven van wat voor soort gemeente de recent gefuseerde 3G-kerk in Nieuwegein wil

Webinar “Samen kerk”

Webinar “Samen kerk”

Ruimte om samen kerk van Christus te zijn Webinar over de kerkorde van de herenigde kerk 8 maart 2022, 19:30-21:00 In dit webinar maak je kennis met de nieuwe kerkorde van de toekomstige Nederlandse Gereformeerde Kerken. De voorgestelde kerkorde is

Handreiking nieuwe regio’s

Handreiking nieuwe regio’s

Om de classes/regio’s een indruk te geven van wat er bij de nieuwe regio-indeling na de hereniging van GKv en NGK allemaal komt kijken en hoe ze daarmee nu al aan het werk kunnen gaan, is er onlangs een Handreiking

Voorlichtingsavonden kerkorde

Voorlichtingsavonden kerkorde

De Regiegroep en de Werkgroep Toekomstige Kerkorde (WTK) beleggen dit voorjaar door het land heen vijf voorlichtingsavonden. Geïnteresseerden kunnen daar terecht met hun vragen over de kerkorde voor de herenigde kerk, zoals die in eerste lezing is vastgesteld tijdens de

Fusie in Hardinxveld-Giessendam

Fusie in Hardinxveld-Giessendam

‘De Bron, een kerk van hoop’ NGK en GKv Hardinxveld-Giessendam fuseren Met ingang van 1 januari 2022 gaan de NGK-gemeente Kerk van Hoop en de GKv-gemeente De Bron samen verder onder de naam ‘De Bron, een kerk van hoop.’ De

Interview: ‘Ruimte voor de plaatselijke kerk’

Interview: ‘Ruimte voor de plaatselijke kerk’

Het werk van de Landelijke Vergadering/Generale Synode is afgerond, en de concept-kerkorde is unaniem aangenomen. In een interview vertellen de drie voorzitters over het werk van de afgelopen periode, over wat er nog gebeuren moet tot aan de hereniging en

Concept-kerkorde naar classes en regio’s

Concept-kerkorde naar classes en regio’s

Twee jaar landelijke vergadering en generale synode in vogelvlucht Ruim twee jaar duurden de afgelopen Generale Synode van de GKv en de Landelijke Vergadering van de NGK. De bijeenkomsten werden fors gehinderd door coronamaatregelen. Tegelijk werden er grote stappen gezet

Commissie belijdende kerk

Commissie belijdende kerk

Wat maakt ons gereformeerd? Hoe verhouden we ons in de 21ste eeuw tot de aloude belijdenisgeschriften van de kerk? Deze vragen werden gesteld tijdens de bespreking van het eerste hoofdstuk van de concept-kerkorde op 25 september jl. door de gezamenlijke

Dankbaar slotakkoord lv/gs

Dankbaar slotakkoord lv/gs

Op 13 november jl. zijn de afgevaardigden naar de landelijke vergadering en de generale synode voor de laatste keer bij elkaar geweest. Zeven dagen lang hebben ze zich dit najaar gebogen over de concept-kerkorde van de herenigde kerk. Elk artikel