Nieuws

Stilstaan bij kerkelijke eenheid

Stilstaan bij kerkelijke eenheid

In een groot aantal GKv- en NGK-gemeenten is op zondag 4 november gebeden voor de eenheid van christenen en kerken, onder meer voor het proces van hereniging van GKv en NGK. Aan de hand van onder meer Joh. 17:20-23 (Jezus’

Bespreek voors en tegens samenwerking

Bespreek voors en tegens samenwerking

Plaatselijke samenwerking; is dat nu echt nodig? Sommige gemeenten voelen zich door het herenigingstraject van GKv en NGK onder druk gezet: Moeten we nu per se plaatselijk één gemeenten worden? Het verschijnen van een handreiking over plaatselijke samenwerking lijkt dat

‘Prediking laat vooroordelen sneuvelen’

‘Prediking laat vooroordelen sneuvelen’

‘U bent gereformeerder dan gedacht, wat een fijne en mooie dienst.’ Een reactie die dominee Kees de Groot (NGK Nunspeet) na afloop van een eredienst wel eens krijgt van een bezoeker van vrijgemaakte huize. ‘Elkaars diensten meemaken en elkaars predikanten

Bijzondere samenwerking Rotterdam

Bijzondere samenwerking Rotterdam

Voormalig vrijgemaakte predikant Bas van Zuijlekom is bevestigd in SamenwerkingsGemeenteAlexanderpolder (Nederlands Gereformeerd en Christelijk Gereformeerd) Op 28 oktober 2018 is Ds. Bas van Zuijlekom in de SGA gemeente in Rotterdam bevestigd als predikant. Sinds 2017 was de gemeente vacant. Ds.

Korte film verbeeldt verhaal van onze kerken

Korte film verbeeldt verhaal van onze kerken

In het kader van de hereniging van de kerken GKv en NGK, heeft de Regiegroep die dit proces voorbereidt, een korte film (3,50 min) laten maken. Dit filmpje is bedoeld voor alle gemeenten van GKv en NGK en wil het

4 november 2018 voorbedezondag

4 november 2018 voorbedezondag

Zondag 4 november wordt een bijzondere dag binnen onze kerken. Aan alle kerkenraden (GKv en NGK) is gevraagd om op die zondag in de kerkdienst te bidden voor kerkelijke eenheid. Daarbij bidden we in het bijzonder voor het herenigings- en

Handreiking Plaatselijke Samenwerking

Handreiking Plaatselijke Samenwerking

Wat kunnen gemeenten plaatselijk doen om de eerste contacten te leggen? Hoe kun je de kennismaking verdiepen? Moeten een GKv- en een NGK-gemeente in een bepaalde plaats, straks één gemeente worden? Met de Handreiking Plaatselijke Samenwerking wil de Regiegroep laten zien

Bouwstenen voor een gesprek

Bouwstenen voor een gesprek

‘Allemaal prima, maar voor ons hoeft het niet zo…’ Dat gevoel kun je zomaar hebben. Mooi dat allerlei gemeenten elkaar weer vinden, maar niet elke kerk hoeft daar toch mee bezig te gaan? Gaan we terug naar een opgelegde eenheid?

Nu één predikantsopleiding voor GKv en NGK

Nu één predikantsopleiding voor GKv en NGK

De opening van het nieuwe studiejaar aan de Theologische Universiteit in Kampen op 3 september stond in het teken van de integratie van de predikantsopleidingen van GKv en NGK. Vanaf 1 augustus is er sprake van een gezamenlijke predikantsopleiding van