Nieuws

Achter de schermen…

Achter de schermen…

Het meeste kerkenwerk speelt zich momenteel achter schermen af, ook dat van synode (GKv), landelijke vergadering (NGK) en diverse werkgroepen en commissies. Dat betekent dus dat het niet stilligt, maar dat het zich wel wat aan de waarneming onttrekt. De

Plan voor fusie landelijke instellingen

Plan voor fusie landelijke instellingen

Drie landelijke instellingen van GKv en NGK op het gebied van dienstverlening aan gemeenten zijn van plan om te gaan fuseren. Dat blijkt uit een intentieverklaring van de besturen van het Praktijkcentrum (GKv), Diaconaal Steunpunt en Missionair Steunpunt (GKv/NGK) en

Synode en lv: voorlopig digitaal

Synode en lv: voorlopig digitaal

Ook voor de generale synode (GKv) en de landelijke vergadering (NGK) ziet de komende periode er vanwege de coronacrisis ineens heel anders uit. De gezamenlijke vergaderingen die gepland stonden voor 21 maart en 4 april zijn sowieso afgelast. Hoe het

Financieel perspectief

Financieel perspectief

Een belangrijk onderwerp op de gezamenlijke vergadering van generale synode en landelijke vergadering op 7 maart jl. was het financiële perspectief van de nieuwe kerkgemeenschap waar GKv en NGK naartoe op weg zijn. Dat ziet er niet goed uit, bleek

‘Het spijt ons’

‘Het spijt ons’

Wat in 1967 door de synode van Amersfoort-West gedaan en besloten is, had nooit mogen gebeuren; twee TU-docenten die ten gevolge daarvan ontslagen werden, hadden nooit ontslagen mogen worden. Dat zijn twee ingrijpende besluiten die de synode op 6 maart

Verzoeningsdienst Oegstgeest

Verzoeningsdienst Oegstgeest

Op 2 februari 2020 hielden de NGK en de GKv Oegstgeest in het Teylingen Duinzigt College een gezamenlijke verzoeningsdienst, waarin ze terugkeken op de scheuring die zich 53 jaar geleden ter plaatse voltrok. Om het verleden definitief achter zich te

Door op de weg naar één kerkgemeenschap

Door op de weg naar één kerkgemeenschap

‘Bij alles wat we nu gaan doen, houden we voor ogen dat we samen één kerk willen worden, één kerkgemeenschap. Zo vat Frans Schippers het besluit samen dat op 8 februari jl. door de landelijke vergadering (NGK) en generale synode

“Verlangen naar een nieuwe kerk”

“Verlangen naar een nieuwe kerk”

Het gespreksdocument “Verlangen naar een nieuwe kerk” heeft de afgelopen tijd in verschillende samenkomsten weer een rol gespeeld. Tijdens de extra zitting van de landelijke vergadering op 1 februari jongstleden stonden de reacties uit de regio’s op het document en

Gereformeerde Kerk Langerak

Gereformeerde Kerk Langerak

Sinds 1 januari van dit jaar vormen de NGK en de GKv Langerak samen de Gereformeerde Kerk Langerak. Dat werd op 5 januari gevierd met een feestelijke dienst in de Bethelkerk in aanwezigheid van tal van gasten, onder wie vertegenwoordigers

Dagboek besteedt aandacht aan eenheid

Dagboek besteedt aandacht aan eenheid

Het nieuwe jaar is inmiddels een halve maand oud, misschien wat laat voor de aanschaf van een Bijbels dagboek voor 2020. Aan de andere kant, als je het nu koopt, heb je er nog elf-en-een-halve maand plezier van. Kracht voor