Nieuws

Handreiking Herstel & Verzoening

Handreiking Herstel & Verzoening

Voor alle kerkenraden van de GKv en NGK is de handreiking Herstel & Verzoening gemaakt. Dit document biedt gemeenten handvatten voor het omgaan met de pijn uit het verleden die veroorzaakt is door de kerkscheuring in de jaren ’60. Zijn

GKv- en NGK-zending samen op weg

GKv- en NGK-zending samen op weg

De zendingsorganisaties in de NGK en Verre Naasten (de landelijke mission-organisatie van en voor de GKv) gaan samen optrekken.

Preekroosters maken

Preekroosters maken

Als preekvoorziener kunt u nu zowel predikanten uit de GKv als de NGK vragen om te komen preken.

Eerste plannen

Eerste plannen

De Regiegroep Hereniging NGK-GKv komt met de eerste plannen om het herenigingsproces in goede banen te leiden. Zo komt er een handreiking die gemeenten kunnen gebruiken bij vragen als: is er pijn en verdriet bij leden van onze gemeente over wat er in de jaren zestig of korter geleden gebeurd is? En dan natuurlijk ook: Wat is er nodig om tot verzoening en herstel te komen?

Even voorstellen

Even voorstellen

Wie zijn we? De regiegroep is een gemêleerde groep van acht mensen samengesteld vanuit diverse achtergronden. Samen willen zij invulling geven aan het proces van samengaan: wat zijn hun verwachtingen?

Plaatselijke initiatieven

Plaatselijke initiatieven

Op tal van plaatsen in Nederland geven plaatselijke gemeenten van de GKv en NGK invulling aan het proces van samengaan.

Regiegroep voor eenwordingsproces

Regiegroep voor eenwordingsproces

Een regiegroep bestaande uit acht mannen en vrouwen vanuit de GKv en NGK krijgt de opdracht het proces tot eenwording van de beide kerken in goede banen te leiden.

Inspiratie en verootmoediging

Inspiratie en verootmoediging

Om het proces tot eenwording van de GKv en NGK in goede banen te leiden, vinden de beide landelijke vergaderingen het van groot belang om goed te luisteren naar wat er leeft op het grondvlak van de kerken. Daarvoor nodigden zij zeven sprekers uit die vanuit hun perspectief voor inspiratie zorgden. Vervolgens volgde een moment van verootmoediging.

11 november terugkijken

11 november terugkijken

Op zaterdag 11 november vond de gezamenlijke vergadering plaats van de NGK en GKv in de Nieuwe Kerk in Kampen. Van deze dag zijn opnamen gemaakt. U kunt ze hieronder terugkijken.