Nieuws

3 november: bidden voor kerkelijke eenheid

3 november: bidden voor kerkelijke eenheid

Bidt u zondag 3 november ook mee? Aan alle kerkenraden (GKv en NGK) is gevraagd om die dag in de kerkdienst te bidden voor kerkelijke eenheid. Het proces van eenwording van beide kerkverbanden is daarbij een belangrijk aandachtspunt, maar niet

Website landelijke vergadering en synode

Website landelijke vergadering en synode

Voorafgaand aan de landelijke vergadering van de NGK (lv) en de generale synode van de GKv (gs) worden volgende maand bidstonden gehouden, respectievelijk D.V. op 8 en op 15 november (zie het bericht belangrijke data). Er wacht de afgevaardigden een

Verlangen naar een nieuwe kerk – vervolg

Verlangen naar een nieuwe kerk – vervolg

Verlangen naar een nieuwe kerk – zo noemden we het visiedocument dat we in januari van dit jaar publiceerden (u kunt het hier terugvinden). Het was bedoeld als stimulans voor het gesprek in de kerken over de geestelijke contouren van

En de naam wordt…

En de naam wordt…

Nee, het is nog niet zover dat we al een nieuwe naam voor de herenigde kerk kunnen onthullen. Daarvoor is het nog te vroeg, en het is ook niet de taak van de Regiegroep. In het voorjaar zullen de landelijke

Belangrijke data

Belangrijke data

Op weg naar hereniging wordt er achter de schermen hard gewerkt, maar tegelijk is het het verlangen van de Regiegroep dat beide achterbannen zoveel mogelijk van haar werk op de hoogte zijn en erbij betrokken worden.  Ook werpen de belangrijke

Een steuntje in de rug

Een steuntje in de rug

De gezamenlijke synode van NGK en GKv heeft op 11 november 2017 het verlangen uitgesproken om zo spoedig mogelijk te komen tot één kerkgemeenschap. Inmiddels zijn we bijna twee jaar verder en is het proces van eenwording op allerlei plaatsen

Wie komt de Regiegroep versterken?

Wie komt de Regiegroep versterken?

De Regiegroep is op zoek naar iemand die het team komt versterken. In het voorjaar van 2019 is Harmke Vlieg teruggetreden vanwege haar drukke baan als wethouder in Assen. We zoeken iemand die lid is van de GKv met interesse

Bidden voor de CGK

Bidden voor de CGK

Als Regiegroep weten we ons rijk gezegend met de eenheid die God geeft aan de Nederlands Gereformeerde en de vrijgemaakt-gereformeerde kerken. We zijn dankbaar voor die hervonden eenheid, plaatselijk, maar nu ook steeds meer op het niveau van de landelijke

Overvolle kerken bij gezamenlijke diensten Bunschoten-Spakenburg

Overvolle kerken bij gezamenlijke diensten Bunschoten-Spakenburg

‘Kippenvelmomenten tijdens gezamenlijke dienst’. Onder die kop schreef de plaatselijke krant de Bunschoter over de drie gezamenlijke zondagavonddiensten in augustus van de vier GKv-gemeenten en de NGK in Bunschoten-Spakenburg. ‘Een halve eeuw geleden gingen ze uit elkaar. Er werden diepe

In memoriam ds. Kor Muller

In memoriam ds. Kor Muller

Op 15 juli jl. is ds. Kor Muller (71), emeritus predikant in de NGK, na een ernstige ziekte overleden. Meer dan 25 jaar is hij naast zijn werk in de gemeente actief geweest in het landelijke kerkverband van de NGK.