Nieuws

‘Vernieuw verankering aan de Bijbel’

‘Vernieuw verankering aan de Bijbel’

GKv/NGK moeten op zoek naar een nieuwe en daarmee sterkere verankering aan de leer van de Bijbel, nu het instrument dat tot dusver daartoe dient – de binding van ambtsdragers aan de klassieke belijdenisgeschriften – steeds minder functioneert. Die aanbeveling

Kerkorde terug naar de kern

Kerkorde terug naar de kern

Er is een nieuw voorstel voor de kerkorde die bij de hereniging van NGK en GKv de bestaande kerkordes moet vervangen. In 2019 werd een eerste versie, gemaakt door de Werkgroep Toekomstige Kerkorde (WTK), voor commentaar aan de kerken voorgelegd.

Samenwerking TU en Foundation Academy

Samenwerking TU en Foundation Academy

De Theologische Universiteit Kampen (TUK), die de predikantsopleiding voor GKv en NGK verzorgt, gaat samenwerken met de School of Divinity van Foundation Academy in Amsterdam.  Die staat onder leiding van Theoloog des Vaderlands dr. Samuel Lee en verzorgt hoger onderwijs

‘Klaar om het werk weer op te pakken’

‘Klaar om het werk weer op te pakken’

Landelijke vergadering (NGK) en generale synode (GKv) maken een doorstart Synode en lv gaan weer het bos in – letterlijk, in dit geval. Na maanden van relatieve rust en wat online vergaderwerk in de marge komen de afgevaardigden naar de

Synode en lv: doorstart in september

Synode en lv: doorstart in september

Na een gedwongen rustperiode dit voorjaar en na de zomervakantie pakken de synode (GKv) en landelijke vergadering (NGK) het werk in september weer op. Het plan is om op 19 september a.s. voor het eerst weer bij elkaar te komen

Voorstel regio-indeling na hereniging

Voorstel regio-indeling na hereniging

Bij de vorming van een nieuw kerkverband komen ook veel praktische en organisatorische zaken kijken. Zo heeft de Regiegroep zich in opdracht van de Landelijke Vergadering en de Generale Synode de afgelopen maanden gebogen over een voorstel voor een nieuwe

Coronacrisis stimuleert samenwerking

Coronacrisis stimuleert samenwerking

De noodzaak om vanwege de coronacrsis online kerkdiensten te houden heeft de samenwerking tussen kerken gestimuleerd. Her en der verzorgen plaatselijke gemeenten hun online diensten samen: soms binnen hetzelfde kerkverband, zoals in de GKv, waar de gemeenten in Den Haag,

Achter de schermen…

Achter de schermen…

Het meeste kerkenwerk speelt zich momenteel achter schermen af, ook dat van synode (GKv), landelijke vergadering (NGK) en diverse werkgroepen en commissies. Dat betekent dus dat het niet stilligt, maar dat het zich wel wat aan de waarneming onttrekt. De

Plan voor fusie landelijke instellingen

Plan voor fusie landelijke instellingen

Drie landelijke instellingen van GKv en NGK op het gebied van dienstverlening aan gemeenten zijn van plan om te gaan fuseren. Dat blijkt uit een intentieverklaring van de besturen van het Praktijkcentrum (GKv), Diaconaal Steunpunt en Missionair Steunpunt (GKv/NGK) en

Synode en lv: voorlopig digitaal

Synode en lv: voorlopig digitaal

Ook voor de generale synode (GKv) en de landelijke vergadering (NGK) ziet de komende periode er vanwege de coronacrisis ineens heel anders uit. De gezamenlijke vergaderingen die gepland stonden voor 21 maart en 4 april zijn sowieso afgelast. Hoe het