Nieuws

Verzoeningsdienst Oegstgeest

Verzoeningsdienst Oegstgeest

Op 2 februari 2020 hielden de NGK en de GKv Oegstgeest in het Teylingen Duinzigt College een gezamenlijke verzoeningsdienst, waarin ze terugkeken op de scheuring die zich 53 jaar geleden ter plaatse voltrok. Om het verleden definitief achter zich te

Door op de weg naar één kerkgemeenschap

Door op de weg naar één kerkgemeenschap

‘Bij alles wat we nu gaan doen, houden we voor ogen dat we samen één kerk willen worden, één kerkgemeenschap. Zo vat Frans Schippers het besluit samen dat op 8 februari jl. door de landelijke vergadering (NGK) en generale synode

“Verlangen naar een nieuwe kerk”

“Verlangen naar een nieuwe kerk”

Het gespreksdocument “Verlangen naar een nieuwe kerk” heeft de afgelopen tijd in verschillende samenkomsten weer een rol gespeeld. Tijdens de extra zitting van de landelijke vergadering op 1 februari jongstleden stonden de reacties uit de regio’s op het document en

Gereformeerde Kerk Langerak

Gereformeerde Kerk Langerak

Sinds 1 januari van dit jaar vormen de NGK en de GKv Langerak samen de Gereformeerde Kerk Langerak. Dat werd op 5 januari gevierd met een feestelijke dienst in de Bethelkerk in aanwezigheid van tal van gasten, onder wie vertegenwoordigers

Dagboek besteedt aandacht aan eenheid

Dagboek besteedt aandacht aan eenheid

Het nieuwe jaar is inmiddels een halve maand oud, misschien wat laat voor de aanschaf van een Bijbels dagboek voor 2020. Aan de andere kant, als je het nu koopt, heb je er nog elf-en-een-halve maand plezier van. Kracht voor

LV-GS2020: in de startblokken

LV-GS2020: in de startblokken

Op 7 en 8 februari gaan de leden van de GKv-synode (GS) en de Landelijke Vergadering (LV) van de NGK voor het eerst samen aan slag. Ze beginnen met een retraite in conferentiecentrum Mennorode in Elspeet, waarin ruimte gemaakt wordt

FAQ

FAQ

Veel gestelde vragen Over de eenwording van NGK en GKv leven binnen de kerken vragen. Soms worden die rechtstreeks aan de Regiegroep gesteld, soms komen we ze op een andere manier op het spoor. We pakken een paar van die

Plaatselijke samenwerking

Plaatselijke samenwerking

Terwijl de synode en de landelijke vergadering zich in februari over het definitieve besluit tot hereniging gaan buigen, gaat de samenwerking tussen NGK en GKv op lokaal niveau onverminderd door. Hieronder een aantal gebeurtenissen uit de afgelopen weken. In Dronten

Eredoctoraat voor ds. Henk de Jong

Eredoctoraat voor ds. Henk de Jong

Theologische Universiteit maakt ds. Henk de Jong (NGK) eredoctor Op 6 december 2019 werd aan drs. Henk de Jong (87), emeritus predikant in de NGK, door de Theologische Universiteit in Kampen een eredoctoraat verleend vanwege zijn onderscheidende bijdrage aan de

Zeewolde en Goes: vergaderingen gestart

Zeewolde en Goes: vergaderingen gestart

In de eerste helft van november zijn zowel de landelijke vergadering (NGK) als de synode (GKv) geopend, respectievelijk in Zeewolde en in Goes. De landelijke vergadering ging op 8 november van start met een bidstond in Het Kruispunt in Zeewolde,