Nieuws

Nieuwe kerkorde naar de kerken

Nieuwe kerkorde naar de kerken

De eerste versie van de nieuwe kerkorde voor de herenigde kerk van GKv en NGK, waarin de kerken afspreken hoe ze met elkaar omgaan, is klaar. De Regiegroep hereniging heeft de tekst ervan samen met een uitgebreide toelichting naar de

Diaconaal Steunpunt en Missionair Steunpunt integreren

Diaconaal Steunpunt en Missionair Steunpunt integreren

Per 1 april 2019 zijn het Diaconaal Steunpunt en het Missionair Steunpunt geïntegreerd tot één informatie- en inspiratieplatform. Het nieuwe platform is gericht op de ondersteuning van NGK en GKV kerken en kerkleden op het terrein van ‘integral mission’. Dit

Samen zorgen voor geestelijk verzorgers

Samen zorgen voor geestelijk verzorgers

‘Het proces van samen een visie ontwikkelen is in goede harmonie verlopen.’ Dat is wat ds. Kees Smit (Culemborg, NGK) voorop wil stellen. Ds. Smit is 25 jaar krijgsmachtpredikant geweest en nu voorzitter van de Commissie Categoriaal Pastoraat (CCP). De

Naar een gezamenlijke predikantenvereniging

Naar een gezamenlijke predikantenvereniging

De Predikantenvereniging (PV) van de GKv wil zich graag omvormen tot een vereniging voor GKv- én NGK-predikanten. PV-voorzitter Willem de Graaff en CGMV-directeur Martin van Eerde hebben in een brief alle NGK-predikanten uitgenodigd om lid te worden van de PV.

Van samenspreken naar samenwerken

Van samenspreken naar samenwerken

In aanloop naar de synode/landelijke vergadering van 2020 zijn veel deputaten (GKv) en commissieleden (NGK) al bezig elkaar te leren kennen en zich te oriënteren op intensievere samenwerking. Sommigen zijn daar al heel ver in en zullen dit najaar gezamenlijk

Plaatselijke ontwikkelingen

Plaatselijke ontwikkelingen

De Bethelkerk (NGK, 675 leden) en de Koningskerk (GKv, 178 leden) in Langerak hebben het voornemen om per 1 januari 2020 samen één gemeente te vormen. Dat is de uitkomst van een proces van steeds intensievere samenwerking tussen de beide

Excuusbrief aan Tehuisgemeente

Excuusbrief aan Tehuisgemeente

  De GKv Groningen-Zuid/Helpman heeft in een brief aan de Tehuisgemeente (NGK Groningen) afstand genomen van de schorsing (1963) en afzetting (1965) van zijn toenmalige predikant Asjen van der Ziel. Dat is bijzonder, omdat deze tuchtmaatregelen de opmaat vormden voor

De Regiegroep trekt het land in

De Regiegroep trekt het land in

Tussen eind januari en eind maart zijn op zeven plaatsen zogenaamde regioavonden gehouden. Leden uit NGK en GKv, al dan niet met een bijzonder ambt of functie, hadden daarop de gelegenheid om in gesprek te gaan met de regiegroep en

Een nieuwe kerk, een nieuwe naam

Een nieuwe kerk, een nieuwe naam

En… hoe noemen jullie haar? Dat is vaak de eerste vraag als je hoort dat er een baby geboren is. Nu de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) het pad naar hereniging zijn opgegaan, wordt dezelfde

De Regiegroep komt naar u toe

De Regiegroep komt naar u toe

Waarom is die hereniging van NGK en GKv eigenlijk nodig? Hoe gaat die nieuwe kerk er uit zien? Als Regiegroep die het herenigingsproces begeleidt, gaan we daarover graag het gesprek aan. We zijn daarom de ‘Ronde van Nederland’ gestart met