Nieuws

Bidden voor de CGK

Bidden voor de CGK

Als Regiegroep weten we ons rijk gezegend met de eenheid die God geeft aan de Nederlands Gereformeerde en de vrijgemaakt-gereformeerde kerken. We zijn dankbaar voor die hervonden eenheid, plaatselijk, maar nu ook steeds meer op het niveau van de landelijke

Overvolle kerken bij gezamenlijke diensten Bunschoten-Spakenburg

Overvolle kerken bij gezamenlijke diensten Bunschoten-Spakenburg

‘Kippenvelmomenten tijdens gezamenlijke dienst’. Onder die kop schreef de plaatselijke krant de Bunschoter over de drie gezamenlijke zondagavonddiensten in augustus van de vier GKv-gemeenten en de NGK in Bunschoten-Spakenburg. ‘Een halve eeuw geleden gingen ze uit elkaar. Er werden diepe

In memoriam ds. Kor Muller

In memoriam ds. Kor Muller

Op 15 juli jl. is ds. Kor Muller (71), emeritus predikant in de NGK, na een ernstige ziekte overleden. Meer dan 25 jaar is hij naast zijn werk in de gemeente actief geweest in het landelijke kerkverband van de NGK.

Doe mee met onze enquête!

Doe mee met onze enquête!

Hoe moet de nieuwe kerkgemeenschap van GKv en NGK straks gaan heten? Klik op deze link: enquête naam GKv/NGK na hereniging en geef je mening. Wil je weten waarom we juist deze namen voorstellen? Lees dan het bericht ‘Hoe gaat

‘Hoe gaat hij heten?’

‘Hoe gaat hij heten?’

Toen ik geboren werd, mochten mijn broers en zussen daarover meedenken. Nu er bij het verwachte samengaan van NGK en GKv een nieuwe kerkgemeenschap wordt geboren, mogen alle broers en zussen meedoen. Daarom deed de Regiegroep een paar maanden geleden

Kerkorde: ‘Zoek hulp en wijsheid bij elkaar.’

Kerkorde: ‘Zoek hulp en wijsheid bij elkaar.’

Ze zijn blij dat de klus van het werken aan een nieuwe kerkorde er voor dit moment op zit, maar hopen tegelijkertijd dat de kerken hen via hun reacties op de kerkorde met veel nieuw werk zullen opzadelen. ‘Ik vind

Nieuwe kerkorde naar de kerken

Nieuwe kerkorde naar de kerken

De eerste versie van de nieuwe kerkorde voor de herenigde kerk van GKv en NGK, waarin de kerken afspreken hoe ze met elkaar omgaan, is klaar. De Regiegroep hereniging heeft de tekst ervan samen met een uitgebreide toelichting naar de

Diaconaal Steunpunt en Missionair Steunpunt integreren

Diaconaal Steunpunt en Missionair Steunpunt integreren

Per 1 april 2019 zijn het Diaconaal Steunpunt en het Missionair Steunpunt geïntegreerd tot één informatie- en inspiratieplatform. Het nieuwe platform is gericht op de ondersteuning van NGK en GKV kerken en kerkleden op het terrein van ‘integral mission’. Dit

Samen zorgen voor geestelijk verzorgers

Samen zorgen voor geestelijk verzorgers

‘Het proces van samen een visie ontwikkelen is in goede harmonie verlopen.’ Dat is wat ds. Kees Smit (Culemborg, NGK) voorop wil stellen. Ds. Smit is 25 jaar krijgsmachtpredikant geweest en nu voorzitter van de Commissie Categoriaal Pastoraat (CCP). De

Naar een gezamenlijke predikantenvereniging

Naar een gezamenlijke predikantenvereniging

De Predikantenvereniging (PV) van de GKv wil zich graag omvormen tot een vereniging voor GKv- én NGK-predikanten. PV-voorzitter Willem de Graaff en CGMV-directeur Martin van Eerde hebben in een brief alle NGK-predikanten uitgenodigd om lid te worden van de PV.