Nieuws

Van samenspreken naar samenwerken

Van samenspreken naar samenwerken

In aanloop naar de synode/landelijke vergadering van 2020 zijn veel deputaten (GKv) en commissieleden (NGK) al bezig elkaar te leren kennen en zich te oriënteren op intensievere samenwerking. Sommigen zijn daar al heel ver in en zullen dit najaar gezamenlijk

Plaatselijke ontwikkelingen

Plaatselijke ontwikkelingen

De Bethelkerk (NGK, 675 leden) en de Koningskerk (GKv, 178 leden) in Langerak hebben het voornemen om per 1 januari 2020 samen één gemeente te vormen. Dat is de uitkomst van een proces van steeds intensievere samenwerking tussen de beide

Excuusbrief aan Tehuisgemeente

Excuusbrief aan Tehuisgemeente

  De GKv Groningen-Zuid/Helpman heeft in een brief aan de Tehuisgemeente (NGK Groningen) afstand genomen van de schorsing (1963) en afzetting (1965) van zijn toenmalige predikant Asjen van der Ziel. Dat is bijzonder, omdat deze tuchtmaatregelen de opmaat vormden voor

De Regiegroep trekt het land in

De Regiegroep trekt het land in

Tussen eind januari en eind maart zijn op zeven plaatsen zogenaamde regioavonden gehouden. Leden uit NGK en GKv, al dan niet met een bijzonder ambt of functie, hadden daarop de gelegenheid om in gesprek te gaan met de regiegroep en

Een nieuwe kerk, een nieuwe naam

Een nieuwe kerk, een nieuwe naam

En… hoe noemen jullie haar? Dat is vaak de eerste vraag als je hoort dat er een baby geboren is. Nu de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) het pad naar hereniging zijn opgegaan, wordt dezelfde

De Regiegroep komt naar u toe

De Regiegroep komt naar u toe

Waarom is die hereniging van NGK en GKv eigenlijk nodig? Hoe gaat die nieuwe kerk er uit zien? Als Regiegroep die het herenigingsproces begeleidt, gaan we daarover graag het gesprek aan. We zijn daarom de ‘Ronde van Nederland’ gestart met

Nodig de Regiegroep uit

Nodig de Regiegroep uit

Gemeenten of kerkenraden hoeven niet af te wachten of er bij hen in de buurt een avond wordt georganiseerd. Ze kunnen ook zelf het initiatief nemen om leden van de Regiegroep uit te nodigen voor een ontmoeting. Voorzitter Ad de

Herstel van eenheid op Urk

Herstel van eenheid op Urk

Zondag 6 januari preekte in de Jeruzalemkerk (NGK) op Urk voor het eerst een predikant uit de GKv. En niet zomaar één: de zoon van de dominee die in de stormachtige jaren zestig op Urk stond. Een bijzonder voorbeeld van

Ronde van Nederland

Ronde van Nederland

Binnenkort start de Regiegroep met de Ronde van Nederland: een dertiental regionale avonden in nauwe samenwerking met GKv- en NGK-gemeenten bij elkaar in de buurt. Op deze avonden gaat de Regiegroep in gesprek met kerkenraadsleden en geïnteresseerde gemeenteleden over het