Ook landelijke voorzitters ruilen regelmatig van kansel

Sinds de beide landelijke vergaderingen van de NGK en GKv besloten de kansels voor elkaar open te stellen, zijn er al verschillende preekvoorzieners geweest die een voorganger van het andere kerkverband uitnodigden te komen preken in hun gemeente. Ook beide voorzitters van de kerkverbanden kregen de nodige verzoeken. Zo ging ds. Melle Oosterhuis (GKv) voor in de Tehuisgemeente in Groningen en ds. Willem Smouter (NGK) in verschillende GKv-gemeenten. Voor beiden positieve, maar ook wel emotionele en soms wat verwarrende ervaringen.

Enige tijd na de 11e van de 11e (de dag waarop beide landelijke vergaderingen samenkwamen in Kampen) werd Oosterhuis gebeld door de preekvoorziener van de Tehuisgemeente in Groningen, met de vraag of hij in hun gemeente wilde komen preken. “Ik hem toen maar eerlijk verteld, dat ik stiekem, sinds 11/11 op zoiets zat te hopen,” vertelt Oosterhuis. “Ik ben dan ook dankbaar ingegaan op het verzoek.” Op 11 maart ging Oosterhuis voor in de Tehuisgemeente. “Het was een weerzien, waarin ik de gemeenschap in onze Heer heb ervaren. Ik werd ook getroffen door de mooie eigentijdse inrichting van de eredienst. Ik zag veel jongeren in de kerk, waardoor de gemeente op mij een vitale indruk maakte. Er waren momenten van diepe ontroering en emotie, waarin we van elkaar de pijn om wat zich in het verleden heeft voorgedaan ervoeren. Ook de dankbaarheid voor het weerzien en het streven naar hereniging samen voor Gods troon, maakte het tot een ervaring om nooit meer te vergeten.”

Niet lang na 11 maart werd Oosterhuis gebeld vanuit de NGK te Kampen met een preekverzoek. Ook dat verzoek heeft hij dankbaar gehonoreerd. “Ik hoop en bid, dat we elkaar overal zo de hand toesteken, als een teken van onderlinge aanvaarding en onderling vertrouwen.”

Ook ds. Willem Smouter gaat geregeld voor in GKv gemeenten, meest bij wijze van ruiling maar sinds kort ook los daarvan. “Het eerste dat opvalt is de verwantschap, met ook een vergelijkbaar liturgisch spectrum: van ‘vijf psalmen en amen’ tot aan een dienst vol variatie waarin je als voorganger hoogstens het lied na de preek hoeft te kiezen,” vertelt hij. “Verwarrend is soms dat de gemeente zonder dat ik het wist uit een Vrijgemaakte berijming zingt. Eén keer bleek ik, na een gecompliceerde ruil, in een GKv gemeente voor te gaan waar volgens afspraak alleen de plaatselijke NGK predikant mocht voorgaan – zodat het eigenlijk tegen de regels was. Maar na een kortdurend ongemak ging het goed en meerderen troostten me achteraf dat het toch een goede dienst was geweest. Al met al kom ik graag in GKv gemeenten,” aldus Smouter.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *