Organisatie

Deze gezamenlijke vergadering van de Generale Synode van de GKv en de Landelijke Vergadering van de NGK wordt georganiseerd door de beide moderamina, onder leiding van ds. Willem Smouter (voorzitter LV NGK) en ds. Melle Oosterhuis (synodevoorzitter GKv).

De afsluitende dienst met viering van het heilig Avondmaal vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de NGK Kampen en de beide GKv kerken ter plaatse.