Plaatselijke initiatieven

Hieronder leest u een groot aantal voorbeelden van plaatselijke samenwerking. De berichten zijn momentopnamen, soms van al wat langer geleden. Veel ervan zijn daarom op dit moment mogelijk alweer ingehaald door de praktijk van steeds intensievere samenwerking. Wilt u meer weten over de fase waarin het samenwerkingsproces zich plaatselijk bevindt, ga dan naar de website van de betreffende gemeente(n).

Klik hier voor een overzicht van alle plaatselijke Nederlands Gereformeerde Kerken.

Zoek met deze zoekmachine naar een plaatselijke Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)


Hengelo
De CGK/NGK-samenwerkingsgemeente en de GKv in Hengelo willen per 1 januari 2019 één gemeente vormen. Deze gemeenten werken al geruime tijd samen en tellen samen circa 950 leden.

Rotterdam
In Rotterdam heeft in de zomermaanden kanselruil plaatsgevonden tussen de GKv-gemeenten Rotterdam-Centrum en Rotterdam-Delfshaven en de NGK Rotterdam-Overschie. Ds. Joop van ’t Hof (NGK) ging voor in de beide GKv-gemeenten en de GKv-predikanten Peter Colijn en Wim de Groot leidden een dienst in de Bethelkerk in Overschie.

Leerdam
In Leerdam zullen de GKv en de NGK op Dankdag (woensdag 7 november) voor het eerst een gezamenlijke dienst houden. GKv Leerdam en NGK Leerdam.

Wezep
Wezep had op zondag 9 september 2018 een primeur. Ds. Maarten van Loon werd als nieuwe predikant van de GKv Wezep bevestigd door Jan Michiel de Groot, predikant van de NGK Wezep. Beide gemeenten werken al geruime tijd nauw samen.

Barneveld/Voorthuizen
Sinds kort zijn er elke zondagmorgen gezamenlijke diensten van de NGK en de GKv Barneveld/Voorthuizen in het Nederlands Gereformeerde kerkgebouw aan het Bunckmanplein in Voorthuizen. De kerkdiensten vinden plaats onder het motto ‘Kerk aan het Plein’.

Langeslag
Langeslag (Overijssel) vormen GKv en NGK sinds enige tijd een samenwerkingsgemeente: NGKV De Regenboog. De gemeente telt ca. 250 leden.

Barendrecht
In Barendrecht hielden GKv en NGK deze zomer (2018) voor het eerst gezamenlijke kerkdiensten. In Amstelveen, Hoogeveen en Maassluis waren er voor het eerst gesprekken tussen (delegaties van) beide gemeenten.

Oegstgeest
Op zondag 17 juni 2018 hebben ds. Pieter Kleingeld (NGK) en ds. Robert Roth (GKv) in elkaars gemeenten gepreekt. Het was de eerste kanselruil tussen deze gemeenten, die in het verleden levensgrote verschillen kenden, maar de laatste jaren steeds meer naar elkaar zijn toegegroeid. Robert Roth spreekt op Facebook van ‘een superzondag’ met over en weer echt bemoedigende reacties. Lees meer

Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk
De predikanten van NGK en GKv in Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk mogen voortaan in elkaars diensten voorgaan. Daartoe hebben de kerkenraden van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Bunschoten-Spakenburg (Noorderkerk, Maranathakerk, Petrakerk, Immanuëlkerk) en Eemdijk en de Nederlands Gereformeerde Kerk van Bunschoten-Spakenburg (Westerkerk) besloten. Bijna alle voorgangers zullen daarin participeren.

De eerste kanselruil was op 15 juli 2018. Ds. Reinier Kramer (GKv) ging voor in de Westerkerk (NGK) en ds. Jan Winter (NGK) in de Maranathakerk (GKv). De kanselruil is een vervolg op de wederzijdse erkenning als kerken van Jezus Christus, die eind 2016 ‘met vreugde in het hart en dankbaarheid aan onze hemelse vader’ werd uitgesproken. Lees meer

Nunspeet
Per 1 januari 2018 vormen de NGK en GKv in Nunspeet een samenwerkingsgemeente die de naam De Brug heeft gekregen. De nieuwe gemeente wil dit jaar gebruiken om elkaar beter te leren kennen. Dat doen ze aan de hand van het jaarthema ‘Samen leven’. Twee verschillende kerkelijke culturen komen samen. Hoe ga je dan ‘samen leven’, op de zondagen en door de week? Dit is een van de vragen waar de gemeente met elkaar over na wil denken. Om het onderlinge gesprek te stimuleren over samen gemeente zijn en samen naar buiten treden zijn er speciale activiteiten rond het jaarthema bedacht. Deze zijn gebundeld in het activiteitenboekje ‘Samen leven’.

De gemeente bestaat uit ruim 600 leden, ongeveer 500 NGK-ers en 100 GKv-ers. De diensten houdt de nieuwe gemeente in het kerkgebouw de Open Hof, wat voorheen het gebouw was waar de Nederlands Gereformeerden samen kwamen. Komend jaar wordt de kerkzaal vernieuwd en zullen er extra zalen worden bijgebouwd. Ds. Kees de Groot is als Nederlands-gereformeerd predikant verbonden aan de gemeente.

Maastricht
Ook in Maastricht zijn de NGK en GKv samengegaan. Zij vormen een kleine gemeente in hartje Maastricht. Eén van de aantrekkelijke kanten van een wat kleinere gemeente is dat je elkaar snel leert kennen, zo staat er op de website te lezen.

Centraal staat hun zondagse samenkomst, die plaats vindt in de Waalse Kerk. Predikant Jacob Glas (GKv) is parttime verbonden aan de gemeente.

Wageningen
Ds. Henk de Jong (85), emeritus predikant in de NGK, is voorgegaan in een dienst van de GKv Wageningen, die hem in 1968 als predikant schorste. Al eerder was daarover schuld en spijt uitgesproken. In dezelfde dienst werd onder leiding van ds. Albert Balk (GKv) het avondmaal gevierd.

IJsselmuiden
In IJsselmuiden houden GKv en NGK voortaan alle diensten gezamenlijk. Uiteindelijk willen ze samen verdergaan als één gemeente. Naast de gezamenlijke diensten organiseren zij bijvoorbeeld ook catechisaties en andere activiteiten gezamenlijk.
Ook in Lelystad houden CGK/NGK en GKv vanaf nu alle middagdiensten samen.