Plaatselijke ontwikkelingen

De Bethelkerk (NGK, 675 leden) en de Koningskerk (GKv, 178 leden) in Langerak hebben het voornemen om per 1 januari 2020 samen één gemeente te vormen. Dat is de uitkomst van een proces van steeds intensievere samenwerking tussen de beide gemeenten.

Langerak is een dorp in de gemeente Molenlanden in de provincie Zuid-Holland. Het ligt in de Alblasserwaard aan de Lek, tegenover Schoonhoven.

Met het voorgenomen besluit van de twee kerkenraden van eerder dit jaar hebben de twee gemeenten elk op een eigen gemeentevergadering eind april ingestemd. D.V. op 16 mei a.s. wordt in een gezamenlijke kerkenraadsvergadering de overeenkomst tot het vormen van een samenwerkingsgemeente Gereformeerde Kerk Langerak e.o. ondertekend, waarna er op 19 mei een gezamenlijke dankdienst volgt. Daarin gaan de predikanten Hans Vel Tromp en Hans Riemer voor.

Erkenning

Aan deze fusie gaan jaren van nadere kennismaking en naar elkaar toegroeien vooraf. Vanaf 2012 kreeg een al in 1975 uitgesproken wederzijdse erkenning als kerken van Jezus Christus concrete invulling. Er is veel energie gestoken in allerlei vormen van ontmoeting tijdens gemeentevergaderingen, wijkavonden, thema-avonden, in jeugdgesprekken en persoonlijk. Stap voor stap is de samenwerking via een groeimodel ingevuld, onder meer in gezamenlijke diensten, een gezamenlijk jaarthema en een gemeenschappelijk kerkblad. De identiteit van de nieuwe gemeente is neergelegd in een missie- en visieomschrijving. Ook in de komende maanden blijft er aandacht voor vragen als: hoe doen we de dingen tot nog toe in de twee gemeenten en waarom doen we ze zo?

Ontwikkelingen elders

Waar in Langerak al jarenlang contact was tussen GKv en NGK zijn de formele contacten in andere plaatsen van recentere datum. Het landelijke proces van hereniging leidt er bijvoorbeeld toe dat de moderamina van beide kerken in Zeist met elkaar in gesprek gaan en dat in Houten het overleg van de kerkenraadsvoorzitters een breder vervolg krijgt.

D.V. op 19 mei is er om 15:00 u. in Emmeloord voor het eerst een gezamenlijke dienst van CGK, GKv en NGK. Tussen CGK en NGK bestaan al heel lang intensieve contacten, inclusief kanselruil; het eerste contact tussen GKv en NGK is van recente datum. Het gaat om een laagdrempelige openluchtdienst ‘Kerk in het Park’ op het scoutingterrein, Sportlaan 46. Het thema van de dienst is: Jezus is het helemaal. Aansluitend is er ruimte voor ontmoeting.

Op dezelfde dag is er ook een gezamenlijke dienst van de GKv- en NGK-gemeenten in Marknesse, waar de kerkenraden al langere tijd met elkaar in gesprek zijn. De dienst vindt plaats in De Kandelaar, Noordzoom 117, om 9:30 uur. Voorganger is NGK-predikant Laurens van Baardewijk. Na afloop is er gelegenheid om samen koffie te drinken en elkaar beter te leren kennen. Op 12 mei hebben CGK/NGK-gemeente Het Anker en de GKv-gemeente in Nieuwegein gezamenlijke ochtend- en avonddiensten, waarin de plaatselijke predikanten Fred Blokhuis en Thijs van de Kamp voorgaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *