Preekroosters maken

Als preekvoorziener kunt u nu zowel predikanten uit de GKv als de NGK vragen om te komen preken. In veel gemeenten zijn de preekvoorzieners bezig met het maken van het preekrooster 2019. Met het oog daarop is het goed om te weten dat sinds de GKv-synode 2017 GKv-predikanten in principe kunnen voorgaan in NGK-gemeenten. Omgekeerd kunnen NGK-predikanten in principe voorgaan in GKv-gemeenten.

Deze regeling biedt een goede mogelijkheid om elkaar als gemeenten en predikanten van GKv en NGK beter te leren kennen. Dat geldt zeker voor die delen van het land waar veel GKv-gemeenten, maar nauwelijks NGK-gemeenten zijn en waar niet of nauwelijks sprake is van kanselruil tussen predikanten van samenwerkende GKV- en NGK- gemeenten. Het uitnodigen van een gastpredikant uit de ‘andere’ kerk kan dan een goede mogelijkheid zijn om de ‘ander’ wat beter te leren kennen. En hoe kan dat beter dan rond de verkondiging van Gods Woord?

Regeling
De GKv-regeling voor het voorgaan van NGK-predikanten is te vinden in de Generale regeling voor plaatselijk contact en samenwerking met een Nederlands Gereformeerde Kerk. De NGK kent geen vergelijkbare regeling, maar biedt dezelfde mogelijkheden.

Predikant zoeken
Via het Handboek van de GKv kunt u eenvoudig een predikant zoeken en zijn preekrooster raadplegen.
De NGK heeft geen digitale versie van het Handboek.