Wie zijn we?

De Regiegroep bestaat uit Kornelis Harmannij, Jannet de Jong-Wilts en Rob Vreugdenhil vanuit de GKv, en Ad de Boer, Pieter Dirk Dekker, Sytze Huizinga en Jan van der Stoep vanuit de NGK. Hieronder stellen zij zich aan u voor.

 

Ad de Boer (1946), voorzitter Regiegroep
Lid NGK De Ontmoeting (Voorthuizen/Barneveld)

“Ik raak er steeds meer van overtuigd dat GKv en NGK niet zonder elkaar kunnen. We hebben elkaar nodig in de grote vragen die op de kerk van Christus afkomen. Maar ook omdat op punten waar de een zwak en kwetsbaar is, de ander vaak sterker is. Wat kunnen we veel aan elkaar hebben. God geeft ons aan elkaar als hand en voet, als oog en oor. Ik vind het mooi en uitdagend om in dit proces betrokken zijn.”

Ad de Boer is medewerker van OnderWeg (Praktijklokaal en Nieuws).

Voorheen: Hoofdredacteur OnderWeg. Algemeen Directeur Evangelische Omroep. Voorzitter Kerkenraad NGK Voorthuizen/Barneveld. Voorzitter Landelijke Vergadering NGK 2007 en 2010, 2e voorzitter LV 2013. Lid/voorzitter Commissie contact en samenspreking met andere kerken (1979-2010). Redactielid Opbouw. Voorzitter Raad van Toezicht / Ledenraad EO. Bestuursvoorzitter VBOK, Raad van Toezicht Siriz.

 

 

Jan van der Stoep (1968)
Lid Kruispunt Vathorst (CGK/NGK/PKN, NGK-deel), Amersfoort-Vathorst

“Als voorzitter van de kerkenraad was ik betrokken bij de institutionalisering van Kruispunt Vathorst, een missionaire gemeente waarin PKN, NGK en CGK met elkaar samenwerken. In de gesprekken die ik toen voerde leerde ik hoe belangrijk het is om een goede verankering te hebben in landelijke kerkverbanden. Voor een gemiddeld kerklid lijken gesprekken op landelijk niveau ver weg, maar ineens kunnen ze het verschil maken, juist ook in een missionaire setting.”

Jan van der Stoep is bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Theologische Universiteit Kampen/Utrecht en aan de Wageningen University & Research. Hij is ook trustee van A Rocha International. Master biologie, dr. in de filosofie.

Voorheen: lector journalistiek en communicatie en lector bezieling en professionaliteit aan de CHE. Voorzitter van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Voorzitter kerkenraad Kruispunt Vathorst tijdens het fusieproces. Voorzitter Raad van Advies van het ND. Voorzitter van A Rocha. Beleidsadviseur bij de EO.

Jannet de Jong-Wilts (1987)

Lid De Koningshof (GKv Apeldoorn-Centrum)

De Regiegroep kende ik al een poosje: als begeleider van KerkPunt was ik betrokken bij de samenwerking van de Landelijke Vergadering en de Generale Synode. Het leek me een taaie klus om alle groepen en processen binnen die beide kerken op één lijn te krijgen. Totdat ik zelf gebeld werd met wel een hele mooie uitdaging: het voorbereiden van het vieren van de hereniging op allerlei plekken, van landelijk tot lokaal. Daar is niets taais aan: dat wordt hopelijk een prachtig feest!

Jannet de Jong is teamleider bij Parc Spelderholt, een plek waar jonge mensen met een beperking kunnen wonen, leren en ontwikkelen. Voorheen werkte zij voor Stichting Present en was zij adviseur en gemeentebegeleider bij het Praktijkcentrum (nu Kerkpunt). Ook was zij lid van het deputaatschap M/V en ambt en is zij lid van de redactie van Onderweg. Jannet studeerde theologie in Kampen en is preekbevoegd.
Rob Vreugdenhil (1968)
Predikant GKv Capelle aan den IJssel  Zuid/West

“Vaak heb ik gedacht: zou ik zelf ook nog een kerkscheuring gaan meemaken, zoals ik die uit de kerkgeschiedenis ken? Maar laatst drong tot mij door: ik ga iets veel uniekers beleven,  het samengaan van kerken! En niet alleen meemaken, maar ook mee-máken.  Terwijl het niet maakbaar is. We krijgen het. De Heer geeft ons aan elkaar. Zoveel herkenning, zoveel gezamenlijk verlangen. Bijzonder om dat mee te mogen maken!” 

Rob Vreugenhil is lid Deputaten Kerkelijke Eenheid, voorzitter sectie NGK; Deputaten-Overleg Eenheid (DOE); verantwoordelijk voor www.kerkelijkeeenheid.nl. Verder is hij lid van de Werkgroep Convergentie Kerkorde en AKS.

Voorheen: Predikant GKv Langeslag, GKv IJmuiden, GKv Lelystad. 2e scriba GS GKv 2014. Lid Deputaten Kerkrecht.

 

Pieter Dirk Dekker (1995)
Lid NGK Apeldoorn

“Ruim vijftig jaar geleden verliet mijn grootvader de Theologische Universiteit om de breuk. Nu, twee generaties later, mag ik mijn steentje bijdragen aan het lijmen van de breuk. Ik vind het bijzonder om zo te merken dat God zijn kerk niet loslaat. Ik verlang ernaar dat de eenheid van de kerk van Christus ook in Nederland steeds meer zichtbaar zal worden en ik heb er vertrouwen in dat daar een verkondigende werking vanuit zal gaan!”

Pieter Dirk Dekker heeft een bachelor theologie (Theologische Universiteit Apeldoorn) en een onderzoeksmaster systematische theologie (Vrije Universiteit Amsterdam) afgerond. Inmiddels is hij begonnen met een promotiestudie naar de verbinding tussen Gods bijzondere voorkeur voor armen en verdrukten enerzijds, en de verkiezingsleer anderzijds. Hij doet dit onderzoek aan de Vrije Universiteit. Daarnaast is hij actief (o.a. als assistent campagneleider) binnen de ChristenUnie.
Voorheen: Lid Universiteitsraad TUA (tijdens GTU-proces). Lobbyist Stichting Red een Kind. Vicevoorzitter en bestuurslid internationaal PerspectieF, ChristenUnie-jongeren.

 

 

Sytze Huizinga (1952)
Lid CGK/NGK Arnhem

“De kerken zijn in een veranderende wereld op weg naar het beloofde heil in Christus’ wederkomst. Dan is het zaak samen op te trekken, zijn liefde te tonen en elkaar tot een hand en een voet te zijn. Het werk van de Regiegroep helpt deze opdracht te vervullen, recht doende aan de rol van de plaatselijke kerk. Daar zet ik mij, met al die broeders en zusters in Christus, van harte voor in.”

Sytze Huizinga is corrosie consultant; voorzitter Commissie contact en samenspreking met andere kerken NGK.

Voorheen: Corrosiespecialist Shell (Nederland, Verenigd Koninkrijk, India, Verenigde Staten), gepensioneerd 2016. Lid/secretaris Commissie contact en samenspreking met andere kerken (binnen/buitenland) v/a 1998, met onderbrekingen. Ouderling NGK Groningen. Ouderling/scriba NGK Alkmaar. Idem CGK/NGK Arnhem. Voorzitter Bijbelverenging v/h De Nederlandse Gideons. Dr. fysische chemie.

Kornelis Harmannij (1957), secretaris Regiegroep
Predikant GKv Eindhoven-Best

“Voor mij is belangrijk dat we werken aan christelijke eensgezindheid, door recht te doen aan God en recht te doen aan de kerken en hun gemeenteleden.”

Kornelis Harmannij is tevens lid van de Werkgroep Toekomstige Kerkorde, waar hij fungeert als eindredacteur.

Voorheen: Predikant GKv Ulrum, GKv Monster, GKv Den Ham, CGK/GKv Nijmegen. Lid deputaten kerkrecht en deputaten kerkelijke eenheid. Initiator DOE-groep. Gastdocent kerkrecht TUK. Medeauteur van de kerkorde 2014. Diverse malen synodescriba. Adviseur op de GS GKv 2002 inzake herbezinning op de Open Brief, en opnieuw voor de GS 2020.

Gastdocent kerkrecht TUK. Medeauteur Nieuwe Kerkorde 2014.

 

Lydia Postma – Douma (1966), ondersteuning, 2e secretaris Regiegroep
Lid GKv Amersfoort-Vathorst

Er is in de afgelopen periode al heel veel werk verzet maar er moet nog heel veel gebeuren voor de hereniging een feit is.
Het is mooi te zien dat er op veel plekken al als vanzelfsprekend wordt samengewerkt. Ik kijk uit naar het moment van daadwerkelijke hereniging.

Lydia Postma is lid van de Werkgroep administratieve organisatie, ondersteunt diverse deputaatschappen, en is ambtelijk secretaris van de Generale Synode/Landelijke Vergadering.