Voorlichtingsavonden kerkorde

De Regiegroep en de Werkgroep Toekomstige Kerkorde (WTK) beleggen dit voorjaar door het land heen vijf voorlichtingsavonden. Geïnteresseerden kunnen daar terecht met hun vragen over de kerkorde voor de herenigde kerk, zoals die in eerste lezing is vastgesteld tijdens de gezamenlijke Landelijke Vergadering en Generale Synode (LV/GS) van 13 november jl.

Deze versie van de kerkorde kent al een voorgeschiedenis waarin alle lokale kerken de gelegenheid gehad hebben om zich erover uit te spreken en met wijzigingsvoorstellen te komen. Daar is ruimschoots gebruik van gemaakt. In deze fase is het aan de regio’s (NGK) en classes (GKv) om zich erover te buigen. Zij krijgen tot 1 juni a.s. de tijd om de LV/GS te dienen met hun commentaar. In december is de tekst van de kerkorde met een toelichting en een begeleidende brief naar de kerken gestuurd. Alle relevante documenten kunt u hier vinden.

Tijdens de LV/GS van Zoetermeer, die D.V. in het najaar van 2022 geopend zal worden, komt de concept-kerkorde opnieuw op de agenda. Na een nieuwe besprekingsronde zal de kerkorde definitief vastgesteld worden als kerkorde van de Nederlandse Gereformeerde Kerken.

Onder het voorbehoud van de geldende coronamaatregelen zijn de volgende voorlichtingsavonden gepland. Via deze website houden we u op de hoogte van eventuele wijzigingen.

 

Plaats

Datum

Adres

NGK Eindhoven afgelast
GKv Assen-Peelo Donderdag 10 februari Scharmbarg 37
NCGKv Deventer Woensdag 16 februari Marienburghstraat 4
GKv Amersfoort-Martuskerk Donderdag 10 maart Copernicusstraat 18
NGK Amstelveen Woensdag 23 maart De Ruyschlaan 147

 

Aanvangstijd is altijd 19:30 (zaal open om 19:00 u.), sluiting uiterlijk om 21:30.
Aanmelding verplicht! Dat kan op onderstaande aanmeldformulier.
Via email ontvangt u van te voren informatie over de avond. (en komt u niet voor een dichte deur te staan bij afgelasten).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *