Samen zorgen voor geestelijk verzorgers

‘Het proces van samen een visie ontwikkelen is in goede harmonie verlopen.’ Dat is wat ds. Kees Smit (Culemborg, NGK) voorop wil stellen. Ds. Smit is 25 jaar krijgsmachtpredikant geweest en nu voorzitter van de Commissie Categoriaal Pastoraat (CCP). De CCP begeleidt predikanten en kerkelijk werkers in de krijgsmacht en de gezondheidszorg, en bij justitie.

Dat werk vertoont veel overlap met dat van het deputaatschap Geestelijke Verzorging Militairen (GVM) van de GKv. Commissie en deputaten werken dan ook al vele jaren nauw samen. Een opvallend verschil was wel dat het werkterrein van de GVM zich voorheen beperkte tot geestelijk verzorgers in de krijgsmacht. Nu GVM en CCP samengaan, is het werkterrein van de CCP hun gezamenlijke werkterrein geworden. Voor de synode/landelijke vergadering van 2020 hebben ze een nieuw, gezamenlijk visiestuk opgesteld.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Het uitgangspunt van het nieuwe visiedocument is dat geestelijke verzorging een maatschappelijk erkend beroep is dat zich beweegt op het terrein van levensvragen, zingeving, ethiek, geloof, spiritualiteit en levensbeschouwing. De kerken zien het als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om een actieve bijdrage te leveren aan geestelijke verzorging. Vanuit hun traditie van pastorale zorg beschikken zij over de nodige expertise. Concreet betekent dit dat de kerken geestelijke verzorgers zenden naar verschillende sectoren van de samenleving.

Beide organisaties waren sowieso toe aan het opnieuw doordenken van hun visie en missie. Het sprak in deze fase van herstel van de eenheid tussen beide kerken vanzelf om dat samen te doen. ‘We ontdekten toen wel accentverschillen tussen de CCP en het deputaatschap GVM,’ vertelt ds. Smit. Waar vanuit de NGK meer aandacht was voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid en roeping van de kerken, werd geestelijke verzorging vanuit de GKv meer gezien in het verlengde van de kerkelijke taken van een predikant. Smit: ‘We zijn niet vanuit die verschillen aan het werk gegaan maar hebben ons vooral georiënteerd op de praktijk en het werkveld. Wat daarbij hielp was dat bij het overleg ook de geestelijk verzorgers zelf betrokken werden.’

Toekomstgericht

Dat resulteerde in een visiedocument met de volgende toekomstgerichte taakomschrijving: het is de taak van de beoogde commissie/het beoogde deputaatschap om gezonden professionele geestelijk verzorgers te ondersteunen en te begeleiden, om de kerken in verschillende platforms en beleidsorganen te vertegenwoordigen en om de kerken te stimuleren gebruik te maken van de expertise van geestelijk verzorgers.  

Afbeelding homepage: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/, FaceMePLS, www.flickr.com.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *