Samenwerking TU en Foundation Academy

De Theologische Universiteit Kampen (TUK), die de predikantsopleiding voor GKv en NGK verzorgt, gaat samenwerken met de School of Divinity van Foundation Academy in Amsterdam.  Die staat onder leiding van Theoloog des Vaderlands dr. Samuel Lee en verzorgt hoger onderwijs met een evangelische signatuur voor migranten en vluchtelingen.

Deze samenwerking werd gepresenteerd bij de opening van het nieuwe academische jaar van de TUK op 31 augustus jl. Volgens rector prof. dr. Roel Kuiper is dit een ‘natuurlijke stap’, nu veel gereformeerde kerken contacten hebben met christenen die via een asielprocedure in Nederland zijn gekomen. ‘Voor de studenten van Kampen is het goed om tijdens hun opleiding te leren wat er in Amsterdam op het gebied van geloof onder migranten en asielzoekers plaatsvindt.’ Volgens Samuel Lee heeft ‘de gereformeerde theologie zeker wat te zeggen voor onze studenten. Ik hoop dat wij van elkaar kunnen leren.’ Voor de komende periode zal er op het gebied van onderwijs tussen beide instellingen uitwisseling plaats vinden en wordt verdere afstemming op elkaars programma’s onderzocht.

Het gebouw van de TU aan de Broederweg in Kampen.

Weg uit Kampen
Overigens zal er aan de verbinding tussen de Theologische Universiteit en de stad Kampen een eind komen. Rector Kuiper maakte duidelijk dat de staat waarin de gebouwen van de TUK verkeren verhuizing noodzakelijk maakt. Utrecht en Zwolle zijn de twee opties voor de nieuwe vestigingsplaats. Hij meldde ook dat het studentenaantal aan de TUK even hoog ligt als een jaar geleden. Vanwege de coronabeperkingen wordt er dit jaar geen internationale master aangeboden. In de diverse masteropleidingen zit groei: er zijn circa 40 nieuwe inschrijvingen voor het nieuwe studiejaar. Daartoe behoort de nieuwe eenjarige master christelijke spiritualiteit in samenwerking met New Wine Nederland en Contemplatio. Minder goed gaat het met de bacheloropleiding. Dit jaar startten er vijf studenten met het eerste jaar, minder dan vorig jaar. In het tweede jaar van de bachelor wordt naast de ‘predikantsroute’ voor het eerst een tweede route aangeboden ‘theologie en samenleving’.

Voorzitter prof. dr. Leen Hordijk van de Raad van Toezicht pleitte voor langjarige financiële afspraken tussen de TUK en de kerken, zodat er op GS en LV niet steeds discussies over de financiering  meer hoeven  plaats te vinden.

Voor meer informatie: www.tukampen.nl

Foto TU: Marion Golsteijn, creativecommons-license

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *