Stilstaan bij kerkelijke eenheid

In een groot aantal GKv- en NGK-gemeenten is op zondag 4 november gebeden voor de eenheid van christenen en kerken, onder meer voor het proces van hereniging van GKv en NGK. Aan de hand van onder meer Joh. 17:20-23 (Jezus’ gebed om eenheid), 1 Cor. 3:10-17 (Jezus Christus is het fundament), 1 Cor. 12:21 (Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ik heb je niet nodig), Fil. 2:4 (Let niet alleen op je eigen belang, maar ook op dat van anderen) en Ezra 3:11-13 (Juichen én huilen bij de nieuwe tempel) stonden voorgangers in hun preek stil bij de eenheid van de kerk van Christus en over wat het zoeken daarvan aan moois én moeilijks meebrengt.

In een aantal gemeenten werd voorafgaand aan de preek of de voorbede de korte film vertoond die de Regiegroep heeft laten maken over de hereniging van beide kerken. In andere gemeenten werd de keus gemaakt om dat niet te doen. De redenen daarvoor waren divers: men vond de film te lang voor vertoning in de dienst of de dienst was sowieso al vol. Soms hadden voorgangers of kerkenraden inhoudelijke moeite met het filmpje: ‘De toonzetting was emotioneel en was over vroeger. De meeste gemeenteleden hebben geen idee waar het over gaat’ en ‘Het lijkt alsof de kerkgangers verplicht pijn moeten voelen, terwijl de meesten dat niet zo beleven. Dat kan een vervreemdend effect hebben’. Op Facebook reageerde iemand: ‘Eenheid, natuurlijk. Maar niet exclusief tussen deze twee kerken, maar breder…. Geen dwangmatige organisatorische eenheden van kerkverbanden, maar geestelijke eenheid tussen kerken in veel breder perspectief’.

Daarnaast waren er ook positieve reacties op het filmpje: ‘Hartverscheurend mooi’, ‘Heel indrukwekkend’, ‘Ik raakte er door ontroerd. Mooie beelden, woorden van verlangen’, ‘Prachtig gedaan. Ik hield het niet droog’, ‘Ontroerend mooi: “We zijn niet hetzelfde maar maak ons één”.’ Regiegroeplid Rob Vreugdenhil liet het filmpje aan zijn catechisanten zien. Op Twitter meldde hij: ‘Reactie o.a. over uitbeelding van de breuk: “wel overdreven heftig verfilmd hoor”. Inderdaad, ze kunnen zich totaal niet voorstellen hoe heftig het in de jaren 60 geweest is.’

Filmpje nog keer zien? Klik hier. Natuurlijk kunt het filmpje ook laten zien tijdens andere samenkomsten, zoals Bijbelkringen en catechisatielessen.

In totaal is het filmpje via YouTube en Vimeo ruim 7200 keer bekeken. Daarbij zijn de kerkgangers die de film via vertoning in de kerk bekeken niet meegerekend. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *