Synode en lv: doorstart in september

Na een gedwongen rustperiode dit voorjaar en na de zomervakantie pakken de synode (GKv) en landelijke vergadering (NGK) het werk in september weer op. Het plan is om op 19 september a.s. voor het eerst weer bij elkaar te komen in conferentiehotel Mennorode in Elspeet. Die bijeenkomst is openbaar, maar vanwege de coronamaatregelen niet toegankelijk voor belangstellenden. Door middel van een livestream zijn de vergaderingen toch te volgen.

Er wacht de afgevaardigden nog een behoorlijke hoeveelheid werk. Naast bespreking van en besluitvorming rondom gezamenlijke rapporten van diverse deputaatschappen/commissies staan er dit najaar een paar stevige dossiers op de agenda.

Strategie en financiën
In opdracht van synode/landelijke vergadering is sinds februari jl. een commissie aan het werk die onderzoekt welke mogelijkheden er te zijner tijd zijn voor het landelijk kerkenwerk qua inhoud en omvang, gezien de verwachte krimp van het beschikbare budget. Deze commissie strategie en financiën onderzoekt momenteel wat er in de kerken leeft aan inzichten en verlangens en werkt uit wat dat in praktisch en financieel opzicht zal gaan vragen van de kerken. De bedoeling is dat de commissie uiterlijk op 1 september rapporteert en dat de inhoud van het rapport op 19 september besproken wordt door de synode/landelijke vergadering.

Kerkorde
Later dit jaar wordt een begin gemaakt met de bespreking van de volgende versie van de kerkorde voor de herenigde kerken. In 2019 is een eerste concept aan de kerken gepresenteerd. Er was ruimschoots gelegenheid om dat concept te becommentariëren, en van die gelegenheid is veel gebruik gemaakt. De commissie toekomstige kerkorde was heel blij met die input en is ermee aan het werk gegaan. Dat zal resulteren in een volgend concept, waar de gezamenlijke synode/landelijke vergadering een aantal dagen voor uittrekt om te bespreken. Besluitvorming zal naar verwachting pas begin 2021 plaatsvinden.

Alles over synode en landelijke vergadering is te vinden op www.lv-gs2020.nl. Meer concrete informatie over agenda en livestream volgt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *