Van samenspreken naar samenwerken

In aanloop naar de synode/landelijke vergadering van 2020 zijn veel deputaten (GKv) en commissieleden (NGK) al bezig elkaar te leren kennen en zich te oriënteren op intensievere samenwerking. Sommigen zijn daar al heel ver in en zullen dit najaar gezamenlijk rapporteren en in het voorjaar samen met voorstellen komen.

Het Deputaatschap Kerkelijke Eenheid (GKv) en de Commissie voor Contact en Samenspreking (NGK) staan inmiddels schouder aan schouder in het contact met gesprekspartners als CGK, vGKN, PKN en Vijfkerkenoverleg, Nationale Synode, COGG en Raad van Kerken. Sytze Huizinga (CCS) ervaart dit als een gave van de Heer van de kerk: ‘Zo kunnen we ons voluit richten op onze primaire taak: het evangelie verkondigen en Hem de eer geven, in plaats van onderling te kissebissen.’

Leerzaam proces

Schouder aan schouder

Ds. Tiemen Dijkema (DKE) vertelt dat er tussen beide organisaties veel herkenning is in de benadering van de diverse contacten met andere kerken: ‘We spreken dezelfde taal, begrijpen elkaar zonder meer.’ Een punt van aandacht noemt hij dat de verslaggeving richting de aanstaande synode/LV in 2020 niet te veel een NGK- of GKv-kleur moet krijgen. ‘Een NGK-besluit blijkt er anders uit te moeten zien dan een GKv-besluit; dat is iets om rekening mee te houden.’ Huizinga noemt de samenwerking een leerzaam proces: ‘Hoe geestelijk de herkenning ook mocht zijn, de structuur van onze organisaties en de manier van vergaderen verschilden wel. Maar door samen aan de slag te gaan komen we daar wel uit; we leren over en weer van elkaar.’

Samen lunchen

In het proces naar hereniging vraagt Huizinga aandacht voor de voorname positie van de plaatselijke kerk, en voor het proces van herstel en verzoening: ‘Landelijke hereniging is een zaak van lange adem.’ Hij pleit voor een gebalanceerd tempo: niet overhaasten, maar wel echt stappen gaan zetten. Dijkema raadt andere commissies en deputaatschappen aan om gewoon te gaan beginnen met samenwerking, voor zover dat nog niet gebeurt: ‘Start vanuit een positie van vertrouwen in de ander, bid en zing samen, en ga vooral ook samen lunchen.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *