Verlangen naar een nieuwe kerk

Een nieuwe kerk bedenken… Zomaar, in je eigen hoofd. De ideale kerk. Ga er maar eens voor zitten. Hoe zou die eruit zien? Wat krijgt in die kerk een belangrijke plek en wie mogen er allemaal zijn?

De Regiegroep die die het proces van hereniging van GKv en NGK begeleidt, wil met de gemeenten en gemeenteleden in gesprek over de vraag hoe die nieuwe kerk er uit zou moeten zien. Met het oog daarop gaat de Regiegroep de komende maanden het land in om met kerkleden daarover te praten. Ook worden gemeenten gestimuleerd om in eigen kring – in kerkenraden, op gemeente- en kringavonden – en samen met andere gemeenten dat gesprek te voeren.

Met het oog op die gesprekken heeft de Regiegroep het document Verlangen naar een nieuwe kerk geschreven. Daarin hebben de leden van de Regiegroep hun gezamenlijke verlangen naar de nieuwe kerk neergelegd en verwoord hoe de nieuwe kerk eruit zou kunnen zien.

Verlangen naar een nieuwe kerk is tot stand gekomen met inbreng vanuit de kerken in de vorm van gesprekken met groepen ambtsdragers en gemeenteleden uit beide kerkgemeenschappen. Regiegroepvoorzitter Ad de Boer: ‘Het was verrassend dat hoe in die gesprekken veelal dezelfde elementen terugkwamen, zeker als de deelnemers mochten dromen over de kerk van de toekomst. Tekstschrijver Theanne Boer heeft die verwerkt in een basistekst, waar we vervolgens als Regiegroep mee aan de slag zijn gegaan. Het resultaat daarvan, onder onze verantwoordelijkheid, willen we nu laten verrijken door de kerken zelf. De eindversie leggen we dan voor aan de landelijke vergaderingen van beide kerken in 2020, bij voorkeur voor een gezamenlijke bespreking’.

Verlangen naar een nieuwe kerk schetst in zes kernpunten de contouren van de nieuwe kerkgemeenschap:

 1. Jezus Christus en zijn offer staan centraal. Hij is het levende Woord, zijn Geest geeft de Bijbel gezag.
 2. Bij Hem is er ruimte voor kostgangers van allerlei kleur en geur. We vinden elkaar bij het kruis, want we moeten allemaal van genade leven.
 3. In de kerk aanvaarden we elkaar en verdragen we elkaar, en dat is iets anders dan onverschillig zijn: moeilijker, maar mooier. De kerk moet een veilige ruimte zijn voor iedereen zijn én een heilige ruimte, waar Gods Woord gezag heeft en Gods Geest mensen vormt naar het beeld van Christus.
 4. Een kerk is pas kerk als zij er is voor anderen. Een gemeente die de wereld de rug toekeert, kan niets betekenen. We zijn als kerk begaan met de mensen om ons heen, we koesteren de schepping waarvan wij deel uitmaken.
 5. Een gereformeerde kerk staat op de schouders van de kerk van gisteren, maar is ook uit op vernieuwing om het Evangelie alle ruimte te geven.
 6. In een kerkverband vinden we als kerken steun bij elkaar in het volgen van Christus. Het is geen keurslijf, maar een geschenk, bedoeld om elkaar als kerken tot een hand en een voet te zijn.

Deze zes kernpunten worden in Verlangen naar een nieuwe kerk breder uitgewerkt.

Ad de Boer: “We zouden het fijn vinden als ons Verlangen naar een nieuwe kerk ook in plaatselijke gemeenten gebruikt wordt in gesprekken over de toekomst van de kerk en het kerkverband: Is dit inderdaad de kerk waar we naar mogen verlangen? We hopen dat door dit proces óns verlangen als Regiegroep een breder verlangen wordt. Daarom vragen we uitdrukkelijk om reacties op Verlangen naar een nieuwe kerk: Wat maakt u enthousiast? Wat stelt u teleur? Wat mist u? Wat ontbreekt er?  Die input hebben we nodig, want Verlangen naar een nieuwe kerk is een werkdocument, dat mag groeien en mag veranderen.”

Help mee Verlangen naar een nieuwe kerk te verrijken en deel uw verlangen vóór 1 mei 2019 via regiegroep@ngk.gkv.nl.

10 gedachten over “Verlangen naar een nieuwe kerk

 • Pingback: GKV Regiegroep Hereniging NGK-GKv stimuleert gesprek over nieuw te vormen kerk - GKV

 • Pingback: Nieuws van Regiegroep Hereniging NGK-GKv

 • 28 januari 2019 om 18:45
  Permalink

  Ik zou me wel willen verheugen in de komende samenvoeging van GKV en NGK maar ik kan het niet. Het verlangen naar een nieuwe kerk leeft helemaal niet bij mij. Integendeel ik zou willen dat we eerst aan eenheid zouden werken binnen eigen GKV kerkverband en pas daarna het gesprek zoeken met NGK. De eenheid binnen eigen kerkverband is helaas verbroken door de besluiten van GS Meppel waarin vrouwen worden toegelaten tot alle ambten. De verschillen met NGK zijn groot als ik denk aan kinderen toelaten tot avondmaalsviering, vrouwen toelaten tot alle ambten, homoseksueel samenlevende gemeenteleden toelaten tot avondmaalsviering en tot de ambten, echtscheiding en hertrouwen. Ook allemaal onderwerpen waarover helaas binnen GKV verschillen zijn aan het ontstaan. Dat gaat niet over kleine dingen maar over het anders omgaan met de Bijbel en de belijdenisgeschriften. Te vrezen valt dat er gewoon wordt doorgedramd en dat door de fusie met NGK gesprek over de genoemde verschillen niet meer gaat gebeuren.
  Dus nee ik moet jullie teleurstellen ik verlang er helemaal niet naar een nieuwe kerk. Ik hoop en bid dat we eerst in eigen kerkverband. het gesprek aangaan en blijven bij het vasthouden aan het Woord van God. De cultuur niet leidinggevend maar het Woord van God blijft leidinggevend.

  Beantwoorden
  • 6 april 2019 om 00:35
   Permalink

   Daar kan ik – zover als ik het bevatten kan – achterstaan..

   Maar : met mijn ziekte kan ik ‘lang alles’ niet bevatten.
   Wél is het belangrijk, dat wij – als KERKGEMEENSCHAP –
   E E N G O E D G E T U I G E N I S NAAR BUITEN
   UITSTRALEN !!
   LAAT MAAR ZIEN IN HEEL JE DOEN-EN-LATEN, DAT JIJ
   EEN KIND VAN GOD BENT. !!
   Persoonlijk vind ik het ook belangrijk, dat de mensen om ons
   heen, ook ZIET, aan ons gedrag/ kleding/ onze woordkeuze,
   dat wij KINDEREN ZIJN VAN ONZE HEMELSE VADER !!

   Beantwoorden
 • 18 februari 2019 om 09:35
  Permalink

  Waar ik vooral naar verlang is het meer en meer beseffen wat God deed aan het kruis.
  Kernpunt 1 zal iedereen onderschrijven als een algemeen goed, wat weinig uitwerking heeft in het dagelijks leven.
  Te geloven dat Jezus voor onze zonden stierf Is de helft van deze geweldige waarheid.
  De andere helft: dat wij mee stierven en met Hem mee opstonden in een nieuw leven, daarvan mis ik om me heen de uitwerking.
  Zoals 2 Korinthiers 5:21 zo mooi verwoord
  ‘Hij die geen zonde gekend heeft werd zonde voor mij; opdat ik me de Gerechtigheid Gods in Christus mag noemen’
  Luister eens naar Fleming Rudledge’ preken “The Crusifiction of the Christ ”
  ( Te vinden op YouTube https://youtu.be/ql8xMkRokxI )

  Beantwoorden
 • 18 februari 2019 om 10:10
  Permalink

  Waar ik vooral naar verlang is het meer en meer beseffen wat God deed aan het kruis.
  Kernpunt 1 zal iedereen onderschrijven als een algemeen goed, wat weinig uitwerking heeft in het dagelijks leven.
  Te geloven dat Jezus voor onze zonden stierf Is de helft van deze geweldige waarheid.
  De andere helft: dat wij mee stierven en met Hem mee opstonden in een nieuw leven, daarvan mis ik om me heen de uitwerking.
  Zoals 2 Korinthiers 5:21 zo mooi verwoord
  ‘Hij die geen zonde gekend heeft werd zonde voor mij; opdat ik me de Gerechtigheid Gods in Christus mag noemen’
  We zijn heel goed in het van alles bedenken wat we ‘gaan doen’ voor de Heer.
  De geschiedenis rondom de berg Sinaï laat ons zien waar dat op uit liep….
  Waar ik om bid is dat we aan Zijn voeten gaan zitten om te luisteren naar wat Hij gedaan heeft.
  Luister eens naar Fleming Rudledge’ preken “The Crusifiction of the Christ ”
  ( Te vinden op YouTube https://youtu.be/ql8xMkRokxI )

  Beantwoorden
 • 14 maart 2019 om 15:20
  Permalink

  Een kerk bestaat uit verschillende mensen en gemeenten die vaak de Bijbel ook verschillend uitleggen. Zolang de basis van het evangelie niet wordt aangetast is dat normaal en niet erg. Twee kerken gaan samen. Het wordt geen nieuwe kerk, hooguit krijgt het een en dezelfde naam. De woorden Nieuwe Kerk zijn feitelijk onjuist. Dus ook niet gebruiken.
  Voor de duidelijkheid is 1 naam raadzaam: voor de gemeenten zelf en ook voor de buitenstaanders. Ik pleit voor de naam waaruit de huidige kerken zijn ontstaan en naar terugkeren: Gereformeerde kerk en indien nodig daaraan toegevoegd: vrijgemaakt. Maar de Nederlands Gereformeerde kerk vindt ik ook prima. Niet graag nog een andere naam. Er zijn al zoveel namen. Dat brengt (nog meer) verwarring!

  Beantwoorden
 • Pingback: Waarom zou ik daar willen zijn? Of: jongeren verbinden aan de kerk

 • 8 mei 2019 om 12:15
  Permalink

  Ik vind “Verlangen naar een nieuwe kerk” een heel goed en mooi dokument!
  Ik word er heel blij van en wil hier, naar vermogen, graag aan meedoen en me voor inzetten!

  Dineke Harwig
  NGK Emmeloord.

  Beantwoorden
 • Pingback: NGK wil meer gesprek over eenwording met GKv - OnderWeg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *