Voorzitters blikken terug en kijken vooruit

In een gezamenlijk interview zijn Frans Schippers (voorzitter van de landelijke vergadering) en Melle Oosterhuis (voorzitter van de generale synode) aan het woord. Ze blikken samen terug op een bijzonder proces, waarin ze God aan het werk hebben gezien. Er rest de gezamenlijke lv/gs nog één traject: samen met alle afgevaardigden de concept-kerkorde voor de nieuwe kerkgemeenschap tegen het licht houden. Zodra de coronamaatregelen het toelaten, wordt daar een begin mee gemaakt, in de hoop dat de kerkorde in eerste lezing in het najaar vastgesteld kan worden.