Vrolijk gereformeerd in Nieuwegein

‘Het gaat in de kerk niet om standpunten, maar om samen op weg zijn.’ Kerkenraadsvoorzitter Wim Groeneweg citeert zijn predikant ds. Fred Blokhuis om een idee te geven van wat voor soort gemeente de recent gefuseerde 3G-kerk in Nieuwegein wil zijn: trouw aan de gereformeerde traditie, met een open blik voor de vraagstukken van deze tijd en een warm hart voor de samenleving.

Sinds 1 januari van dit jaar vormen de GKv Nieuwegein en de CGK/NGK-samenwerkingsgemeente Het Anker één gemeente. Aan de daadwerkelijke fusie is in november 2021 een verootmoedigingsdienst voorafgegaan. Groeneweg vertelt: ‘Over en weer is er spijt betuigd over de gang van zaken in de jaren 60. Dat is voor alle betrokkenen, vaak de kinderen van de generatie die de breuk heeft meegemaakt, heel heilzaam geweest.’

Verlangen
De twee gemeenten kennen elkaar al een jaar of vijftien. Zo’n zes, zeven jaar geleden zijn de banden aangehaald en gingen de beide kerken het als een opdracht zien om steeds intensiever met elkaar op te trekken. Het voornemen om op 1 januari 2022 te fuseren bestond al een tijdje. Vanwege corona en alle beperkingen die dat met zich meebracht, is het proces in een stroomversnelling geraakt en zijn de veelal online samenkomsten bijna geruisloos in elkaar geschoven. In een visiedocument omschrijft de gemeente haar verlangen als volgt: In een wereld vol ongenade verlangen wij ernaar een gemeente van Jezus Christus te zijn, waarin Hij zelf centraal staat met zijn unieke tegengeluid van hemelse liefde en genade.

Teams
De gefuseerde CGK/NGK/GKv-gemeente bestaat uit ongeveer 600 leden. Nieuwegein is een stad met weinig kerken. Alpha-cursussen worden doorgaans goed bezocht. Groeneweg legt uit hoe het werk in de gemeente is georganiseerd. ‘Ambtsdragers geven leiding aan teams die verschillende werkterreinen beslaan, zoals kringenwerk, zorg voor nieuwe leden, pastorale en diaconale zorg, jeugdwerk, erediensten en facilitaire zorg. Gemeenteleden maken deel uit van die teams. Voor pastorale zorg worden gemeenteleden toegerust en opgeleid. De kringen vormen de ruggengraat van de gemeente.’
Hij vervolgt: ‘We zijn qua leeftijdsopbouw een redelijk evenwichtige gemeente, wel met in verhouding weinig 80-plussers. De grootste groep valt in de categorie 40 tot 65 jaar. Naast de predikant is er een jongerenwerker in dienst. Zij is actief in het ondersteunen van ouders bij de geloofsopvoeding en trekt natuurlijk ook intensief op met de jongeren zelf, bijvoorbeeld door jeugdkampen te organiseren.’

Al met al willen de leden van de nieuwe gemeente uitstralen dat ze blij zijn dat ze de Heer kennen en dat dat ruimte en geluk geeft. Vandaar hun motto: vrolijk gereformeerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *