Wat doen we al samen?

Diaconale voorlopers

Diaconale voorlopers

Sinds 2012 is de Centrale Diaconale Commissie van de NGk aangesloten bij het Diaconaal Steunpunt (DS) van de GKv. De gesprekken over samengaan waren vanaf het eerste moment hartverwarmend en opbouwend.

Samen een kerk worden, hoe deed Nijverdal dat?

Samen een kerk worden, hoe deed Nijverdal dat?

Twee kerken die samen één worden, in Nijverdal weten ze al hoe dat moet. De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerk vormen sinds 1 januari 2015 één gemeente: de Levensbron. Betrokkenen Gerrit Bekendam (58, NGK) en Jan Both (61, GKv) blikken terug en kijken vooruit. Hun advies: Kijk waar je elkaar kunt vinden en ga niet ‘haarkloven’ over de verschillen.

Voorzitters over de contouren van een nieuwe kerk

Voorzitters over de contouren van een nieuwe kerk

Het is dik aan tussen de GKv en de NGK. Een eerste gezamenlijke landelijke bijeenkomst ligt in het verschiet. Is de verloving nu een feit? ‘Het ligt anders: dit gaat om het herstel van een verbroken huwelijk. Dat maakt het urgenter, maar het is ook de reden om voorzichtig stappen te zetten.’ Een gesprek met Willem Smouter en Melle Oosterhuis, respectievelijk voorzitter van de Landelijke Vergadering van de NGK en voorzitter van de Generale Synode van de GKv.