Landelijke vergadering/synode 2020-2021

In maart 2020 is het voorgenomen besluit uit 2017 om toe te werken naar hereniging van NGK en GKv omgezet in een concreet besluit om daadwerkelijk samen te gaan. Dat besluit werd unaniem genomen in een gezamenlijke zitting van de landelijke vergadering (LV) van de NGK en de generale synode (GS) van de GKv. Het besluit was een belangrijke mijlpaal in het traject naar hereniging. Het betekende ook dat de LV en GS sindsdien over het overgrote deel van het werk voor het landelijk kerkverband samen zijn gaan vergaderen.

Over die vergaderingen en de besluiten die zijn genomen leest u alles op www.lv-gs2020.nl.

Een aantal besluiten en gebeurtenissen springen eruit. Klik op de titel om er meer over te lezen.

Koersbesluit: daadwerkelijk op weg naar eenwording

Spijt, excuses en eerherstel

Een terugblik op de gezamenlijke landelijke vergadering/generale synode door de beide voorzitters

Klik hier voor een impressie in de vorm van een digitale folder.