Webinar “Samen kerk”

Ruimte om samen kerk van Christus te zijn

Webinar over de kerkorde van de herenigde kerk

8 maart 2022, 19:30-21:00

In dit webinar maak je kennis met de nieuwe kerkorde van de toekomstige Nederlandse Gereformeerde Kerken. De voorgestelde kerkorde is verankerd in het gereformeerde belijden en sober van karakter. Dat wil zeggen: er wordt in verhouding weinig in vastgelegd en veel overgelaten aan de plaatselijke kerken. Zij krijgen alle ruimte om zelf keuzes te maken die passen bij het karakter van de gemeente, binnen de hoofdlijnen van de kerkorde.

Wie laat je ambtelijke taken uitvoeren, wie laat je deelnemen aan het heilig avondmaal, wie zijn er volwaardig lid van de gemeente? Over deze en een heel aantal andere zaken zegt de kerkorde: kerkenraad, denk er samen met de gemeente goed over na, maak een keuze en leg die vast in een plaatselijk reglement.

Ds. Rob Vreugdenhil, ds. Kornelis Harmannij, Pieter Dirk Dekker en Jan van Dijk zullen namens de Regiegroep Hereniging en de Werkgroep Toekomstige Kerkorde verschillende aspecten van de kerkorde belichten in het webinar. Embert Messelink neemt de rol van gespreksleider op zich. Deelnemers worden toegerust en uitgedaagd om over de materie door te denken met het oog op hun lokale situatie. Zo gaan zij samen in gesprek over de vraag wat voor hen het hart van het belijden is en welk verlangen zij hebben voor de ontwikkeling van het gemeenteleven.

De kerkorde zal D.V. in het najaar worden vastgesteld. Tot 1 juni a.s. kunnen classes en regio’s eventueel nog wijzigingen voorstellen.

Ga voor meer informatie en aanmelding naar www.wwjg.nl/samenkerk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *