De wind in de rug in Sliedrecht

image_pdfimage_print

Vanaf 1 juli a.s. gaan de NGK en GKv Sliedrecht samen één gemeente vormen. In een feestelijke dienst op 26 juni wordt daartoe een samenwerkingsovereenkomst getekend. Het plaatselijke proces richting hereniging verliep opvallend gelijk op met de landelijke ontwikkelingen. Ds. Geert van Dijk, sinds 2010 predikant van de NGK, is inmiddels ook aan de GKv verbonden. ‘We hadden en hebben in Sliedrecht de wind in de rug.’

De Ontmoeting, het gebouw van de NGK Sliedrecht, dat voor de samengevoegde gemeente eigenlijk aan de krappe kant is

Sinds zijn komst naar Sliedrecht sprak Van Dijk regelmatig zijn GKv-collega Albert-Jan Holsappel. Al voor 2014 vonden er ontmoetingen plaats op kerkenraadsniveau, in de vorm van thematische, verkennende gesprekken. De beide kerkenraden spraken elkaar over onderwerpen als: hoe functioneert het jeugdwerk, hoe is jullie pastorale structuur, hoe denken jullie over zaken als man/vrouw en ambt, toegang tot het avondmaal, huwelijk en echtscheiding en homoseksualiteit, hoe is jullie financiële situatie? Op gemeenteavonden werden de gemeenteleden op de hoogte gehouden van dit kennismakingsproces. Bijeenkomsten in de Stille Week in 2017 waren het eerste gezamenlijke project van de twee kerken, en op 29 oktober van dat jaar, twee weken voor de viering van het landelijke besluit om tot hereniging te komen in Kampen, erkenden ze elkaar formeel als kerken van Christus.

Een oudere broeder was tot tranen toe geroerd toen ds. Van Dijk voor de eerste keer voorging in de Elim-kerk

Kruisbestuiving
Scriba Hans van Steenis (GKv) is vanaf het begin bij de samensprekingen betrokken geweest en benadrukt dat bij de aanstaande hereniging vreugde en verlangen overheersen, verlangen om de gevolgen van de scheuring op te heffen. De breuk van de jaren 60 is aan Sliedrecht niet voorbij gegaan, maar heeft er geen diepe voren getrokken. Tegelijk was er aan beide kanten wel degelijk nog pijn uit het verleden. Een oudere broeder was tot tranen toe geroerd toen ds. Van Dijk voor de eerste keer voorging in de Elim-kerk, het gebouw van de GKv.
Bij de kennismaking tussen gemeenteleden overheerste de herkenning. Net als op veel andere plaatsen, en ook landelijk, leefden in Sliedrecht de bekende vooroordelen: in de GKv is alles strak georganiseerd en doet men de dingen graag volgens de regels, in de NGK gaat iedere plaatselijke gemeente maar een beetje zijn eigen gang. In de praktijk bleek er sprake van een mooie kruisbestuiving. Om te beginnen waren de verschillen helemaal niet zo groot als gedacht, en daar waar wel verschil werd ervaren, konden de twee gemeenten juist veel van elkaar leren.

Weven

Elim, het gebouw van de GKv Sliedrecht, dat straks niet meer gebruikt wordt

Na een enquête in 2018 was de tijd rijp om een zogeheten weefgroep in te stellen, die als taak kreeg om diverse groepen en commissies, en daarmee de beide gemeenten, in elkaar te vlechten. Eerst werden de catechisaties samengevoegd, een jaar later heel het jeugdwerk. Ongeveer een jaar geleden zijn er vijf online klankbordavonden gehouden, een soort inspraakavonden voor gemeenteleden over de invulling van de eredienst, het pastoraat, het jeugdwerk, kerk zijn doordeweeks en kerk zijn voor de samenleving.

Het weven is na 1 juli nog niet afgelopen en dat hoeft ook niet

Vanaf dag één van de eerste lockdown in 2020 werden alle online diensten gezamenlijk georganiseerd en gestreamd. Dat werd niet meer teruggedraaid toen dit voorjaar iedereen wel weer naar de kerk mocht komen. Sinds die tijd staat de Elim-kerk dus leeg en vinden de diensten plaats in het kerkgebouw van de NGK, de Ontmoeting. Dat is eigenlijk maar net groot genoeg om beide gemeenten onderdak te verlenen; huisvesting na de hereniging is daarom nog wel een punt van aandacht. Ook over de pastorale structuur in wijken of kringen wordt nog nagedacht. Het weven is dus na 1 juli nog niet afgelopen en dat hoeft ook niet. Net als bij de landelijke hereniging zal er ook in Sliedrecht na de fusie nog wel wat tijd overheen gaan voordat de NGK en de GKv helemaal ineengevlochten zijn.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *